Gateway là gì? Tổng quan bộ chuyển đổi giao thức Gateway

Gateway là gì? Tổng quan về bộ chuyển đổi giao thức Gateway sẽ được PLC Schneider tổng hợp các thông tin qua bài viết sau.

1. Gateway là gì?

Gateway là một nút được sử dụng trong viễn thông có nhiệm vụ kết nối hai mạng truyền thông có giao thức khác nhau. Xử lý tất cả dữ liệu đầu vào và ra của mạng khi đi qua hay giao tiếp với gateway trước khi định tuyến. Ví dụ: Gateway có thể chuyển đổi từ lao giao thức này sang loại giao thức khác với hai mạng IP với IPX hoặc Novell, DECnet, SNA,…

bộ chuyển đổi giao thức Gateway

Bộ chuyển đổi giao thức Gateway dùng để đơn giản hóa việc kết nối internet cho một thiết bị, dùng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp. Có thể phân biệt các giao thức và phân biệt ứng dụng: chuyển thư điện tử từ mạng nay qua mạng khác hoặc phiên làm việc từ xa.

Gateway hoạt động như máy chủ proxy và tường lửa ở các doanh nghiệp. Lưu lượng truyền trên cùng một phân đoạn cục bộ ( LAN ) không đi qua gateway. Được gọi bằng thuật ngữ default gateway, network gateway

2. Cách hoạt động của bộ chuyển đổi giao thức Gateways

Bộ chuyển đổi giao thức Gateway được hoạt động song song với mạng người dùng, quản lý tất cả các dữ liệu chuyển hướng nội bộ sang hướng ngoài từ mạng đó. Tất cả các mạng đều có một ranh giới và giới hạn giao tiếp với các thiết bị được kết nối trực tiếp với chúng.

Khi hai mạng giao tiếp với nhau, dự liệu sẽ chuyền đến gateway, đích sẽ tiếp nhận qua đường truyền hiệu quả nhất. Lưu trữ thông tin bảo mật cho bạn. Một bộ chuyển đổi giao thức gateway thường có đặc trưng sự kết hợp giữa router và modem. Để có thể đáp ứng được yêu khi một mạng muốn giao tiếp với các thiết bị, nút, mạng bên ngoài vượt qua ranh giới.

Ngoài dữ liệu định tuyến, gateway sẽ lưu trữ thông tin về đường dẫn nội bộ của mạng chủ hay của một đường mạng bổ sung phải gặp. Gatewat là một bộ chueyenr đổi giao thức, tạo điều khiện cho hai giao thức kết hợp hoạt động trên bất kỳ mô hình kết nối hệ thống mở (OSI).

3. Các loại bộ chuyển đổi giao thức Gateways

Bộ chuyển đổi giao thức Gateway có nhiều loại, mỗi loại sẽ có nhiệm vụ và chức năng riêng, chia thành 2 dạng: gateway có sẵn và gateway tự xây dựng.

 • Gateway có sẵn: có cấu hình và quản lý dễ dàng, nhiều lựa chọn cho loại này trên thị trường. Nhưng điểm yếu của loại gateway này là quá trình mở rộng.
 • Gateway tự xây dựng: Loại này mở rộng hệ thống dễ dàng hơn, có thể tùy biến với nhiều chức năng, dễ dàng tích hợp thêm nhiều tiện ích. Điểm yếu của loại này là quá trình xây dựng phức tạp, đòi hỏi phải có sự chuyên môn.

Điểm qua một số bộ chuyển đổi giao thức gateway hay thường gặp:

 • Tường lửa web (web application firewalls): gateway lọc lưu lượng truy cập từ máy chủ và kiểm soát các lớp dữ liệu ứng dụng.
 • Lưu trữ đám mây (cloud storage): Gateway này ở dạng phần mềm hoặc phần cứng, giao tiếp và dịch các yêu cầu lưu trữ và các lệnh API.
 • Gateway API, SOA, XML: loại này quản lý lưu lượng truy cập ra vào, ủy quyền và quản lý truy cập các dịch vụ wed trên nền tảng XML.
 • Gateways IoT: IoT là internet of things tổng hợp dữ liệu từ các thiết bị cấp hiện trường. Chuyển đổi giữa các giao thức cảm biến, xử lý dữ liệu trước khi truyền di.
 • Media gateways: Chuyển đổi dữ liệu, biến hóa một số phương pháp mã hóa và dẫn truyền cho phép giao tiếp giữa các mạng.
 • Bảo mật email (email security gateways): Ngăn chặn và bảo vệ việc truyền email vi phạm chính sách công ty với mục đích xấu.
 • VoIP trunk gateways: Là giao diện tạo điều kiện cho việc sử dụng các thiết bị dịch vụ điện thoại đơn thuần.

4. Chức năng của bộ chuyển đổi giao thức Gateways

Bộ chuyển đổi giao thức gateway được chia thành 3 chức năng chính:

Chức năng của gateways báo hiệu SGW:

 • Kết nối giao thức, điều khiển cuộc gọi.
 • Phối hợp hoạt động giữa các chức năng báo hiệu của gateways, chuyển đổi báo hiệu giữa mạng IP với mạng chuyển mạch để truyền tải kênh thoại.
 • Chức năng giao diện mạch chuyển mạch gói.
 • Chức năng bảo mật các kênh báo hiệu nối với các thiết bị đầu cuối.
 • Chức năng quản lý, giao tiếp với hệ thống quản lý mạng.
 • Chức năng ghi bản tin: xác định và ghi lại các thông tin về sự kiện và tài nguyên.
 • Chức năng báo cáo bản tin.

Chức năng truyền tải kênh thoại MGM:

 • Chức năng chuyển đổi địa chỉ kênh thông tin: cung cấp địa chỉ IP cho kênh thông tin.
 • Chức năng chuyển đổi luồng: Chuyển đổi giữa luông thông tin mang IP và mạng chuyenr kênh.
 • Chức năng dịch mã hóa: định tuyến các luồng thông tin và luồng chuyển kênh.
 • Chức năng giao diện với mạng chuyển mạch kênh.
 • Chức năng chuyển đổi kênh thông tin giữa mạng IP và mạng chuyển mạch kênh.
 • Chức năng quản lý giao tiếp với hệ thống mạng, xác định và ghi lại các thông tin về sự kiện, báo cáo lại các bản tin đã được sử dụng.

Chức năng điều khiển truyền tải kênh thoại MGWC:

 • Chức năng truyền và nhận các bản tin, thiết lập đặc điểm nhận dạng với người dùng.
 • Chức năng điều khiển, lưu trữ các trạng thái cuộc gọi.
 • Chức năng báo hiệu chuyển đổi giữa mạng IP và báo hiệu mạng chuyển mạch trong quá trình phối hợp.
 • Chức năng quản lý và giao tiếp với hệ thống quản lý mạng
 • Chức năng ghi lại và xác định thông tin về sự kiện và tài nguyên, báo cáo các thông tin đã sử dụng ra thiết bị ngoại vi

Hy vọng qua bài viết trên sẽ giúp các hiểu sâu hơn về Gateway là gì? Tổng quan về bộ chuyển đổi giao thức Gateway

>> Tham khảo thêm: Servo là gì? Tổng quan về động cơ Servo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *