Nhóm sản phẩm chính

plc schneider linh dông
modicon m2xx
khoi IO
man hinh HMI

PLC - SchneiderXem thêm

MÀN HÌNH HMI - SCHNEIDERXem thêm

-43%
16,508,205 
-43%
31,556,952 
-43%
13,572,279 
-43%
30,088,989 
-43%
23,355,297 

CPU - COMPACT - SCHNEIDERXem thêm

-28%
1,874,880 
-28%
2,664,000 
-28%
4,911,840 
-28%
1,825,920 
-28%
619,200 
-28%
3,413,520 
-28%
4,970,592 
-28%
6,754,320 

SCHNEIDER – KHỐI I-OXem thêm

-28%
2,664,000 
-28%
1,874,880 
-28%
4,911,840 
-28%
1,825,920 
-28%
619,200 
-28%
419,040 
-28%
917,280 
-28%
2,224,080 

PLC sCHNEIDER

Lập trình Logic

Tìm hiểu Tham khảo giá