banner-PLCschneider

Nhóm sản phẩm chính

plc schneider linh dông
modicon m2xx
khoi IO
man hinh HMI
Giảm giá!
4,953,600 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
11,008,800 
Giảm giá!

MÀN HÌNH HMIXem thêm

Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
16,508,205 
Giảm giá!
31,556,952 
Giảm giá!
13,572,279 
Giảm giá!
30,088,989 
Giảm giá!
23,355,297 

CPU - COMPACTXem thêm

Giảm giá!
1,874,880 
Giảm giá!
2,664,000 
Giảm giá!
4,911,840 
Giảm giá!
1,825,920 
Giảm giá!
619,200 
Giảm giá!
3,413,520 
Giảm giá!
4,970,592 
Giảm giá!
6,754,320 

KHỐI I-OXem thêm

Giảm giá!
2,664,000 
Giảm giá!
1,874,880 
Giảm giá!
4,911,840 
Giảm giá!
1,825,920 
Giảm giá!
619,200 
Giảm giá!
419,040 
Giảm giá!
917,280 
Giảm giá!
2,224,080 

PLC sCHNEIDER

Lập trình Logic

Tìm hiểu Tham khảo giá