Modicon M241

ThumbnailNameSKUPrice
ThumbnailNameSKUPrice
TM241CE24RBộ lập trình điều khiển TM241CE24R SchneiderTM241CE24R 8,755,200 
TM241CEC24RBộ lập trình điều khiển TM241CEC24R SchneiderTM241CEC24R 11,008,800 
TM241CEC24TBộ lập trình điều khiển TM241CEC24TTM241CEC24T 11,008,800 
TM241CE40TPLC TM241CE40TTM241CE40T 10,447,200 
TM3DI16TM3DI16TM3DI16 1,778,400 
TM3DI8TM3DI8TM3DI8 1,252,800 
TM3DQ8RTM3DQ8RTM3DQ8R 1,425,600 
TM3XREC1TM3XREC1TM3XREC1 2,304,000 
TM3XTRA1TM3XTRA1TM3XTRA1 1,922,400 
TM241CE40RPLC TM241CE40RTM241CE40R 10,396,800 
   

Cho hiệu suất tùy theo yêu cầu của ứng dụng.

Đặc điểm nổi bật

Bộ điều khiển logic Modicon M241 là thiết bị có sự giao tiếp tốt nhất trong phân khúc với 5 cổng tích hợp. Nó cung cấp cho bạn các tính năng kỹ thuật hiện đại và CANopen cho phép liên kết đến 63 thiết bị, trong khi giảm thời gian và chi phí lắp đặt của bạn.

-28%

Bộ Điều Khiển Lập Trình PLC Schneider TM

PLC TM241CE40R

10,396,800 
-28%

Modicon M241

TM3XTRA1

1,922,400 
-28%

Modicon M241

TM3XREC1

2,304,000 
-28%

Modicon M241

TM3DQ8R

1,425,600