Modicon M221

ThumbnailNameSKUPrice
TM221CE24TBộ lập trình điều khiển TM221CE24T SchneiderTM221CE24T 5,810,400 
TM221CE16RBộ lập trình điều khiển TM221CE16R SchneiderTM221CE16R 4,896,000 
TM221CE24RBộ lập trình điều khiển TM221CE24R SchneiderTM221CE24R 5,760,000 
TM221CE40RBộ lập trình điều khiển TM221CE40R SchneiderTM221CE40R 7,495,200 
TM221CE40TBộ lập trình điều khiển TM221CE40T SchneiderTM221CE40T 7,560,000 
TMH2GDBTMH2GDBTMH2GDB 3,549,600 
TM3AI2HTM3AI2HTM3AI2H 3,016,800 
TM3AI4TM3AI4TM3AI4 2,973,600 
TM3TI4TM3TI4TM3TI4 3,643,200 
TM3AI8TM3AI8TM3AI8 3,643,200 
TM3AM6TM3AM6TM3AM6 4,104,000 
TM3TM3Modicon TM3TM3TM3TM3 3,866,400 
TM3AQ2TM3AQ2TM3AQ2 3,376,800 
TM3AQ4TM3AQ4TM3AQ4 3,571,200 
TM3DI32KTM3DI32KTM3DI32K 2,484,000 
TM3DI16TM3DI16TM3DI16 1,778,400 
TM3DI8TM3DI8TM3DI8 1,252,800 
TM3DM24RBộ lập trình điều khiển TM3DM24RTM3DM24R 2,498,400 
TM3DQ16RBộ lập trình TM3DQ16RTM3DQ16R 1,965,600 
TM3DQ8TBộ lập trình điều khiển TM3DQ8TTM3DQ8T 1,368,000 
TM3DQ16TBộ lập trình điều khiển TM3DQ16TTM3DQ16T 1,965,600 
TM221CE16TBộ lập trình điều khiển TM221CE16TTM221CE16T 4,953,600 
   

Bộ điều khiển logic Modicon M221

Mang lại hiệu năng tốt nhất.

Cũng có sẵn trong định dạng sách, đòi hỏi chi phí lấp đặt nhỏ và cung cấp một sự linh hoạt lớn. Kết nối bảng điều khiển từ xa đơn giản để bảo trì tức thời và trực quan hóa máy.

Đạt được hiệu suất chuẩn trong khi tăng lợi nhuận với Modicon M221

-28%

Bộ Điều Khiển Lập Trình PLC Schneider TM

Bộ lập trình điều khiển TM221CE16T

4,953,600 
-28%

Bộ Điều Khiển Lập Trình PLC Schneider TM

Module TMC2SL1

1,454,400 
-28%

Bộ Điều Khiển Lập Trình PLC Schneider TM

Bộ lập trình điều khiển TM251MESE Schneider

8,121,600 
-28%
1,368,000