Lưu đồ thuật toán PLC

Lưu đồ thuật toán PLC là gì? Ỹ nghĩa các ký hiệu trong lưu đồ thuật toán PLC? Các lưu ý khi viết lưu đồ PLC và một số bài tập lưu đồ có lời giải. Cùng tìm hiểu những nội dung trên qua bài viết này nhé.

luu-do-thuat-toan-plc

1.Lưu đồ thuật toán là gì?

Lưu đồ thuật toán PLC là một sơ đồ mô tả toàn bô quá trình xử lý của một hệ thống điều khiển. Sơ đồ này giúp người lập trình kiểm tra tính khả thi của việc lập trình, đưa ra những giải thuật để viết chương trình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Một quá trình có các bước xử lý tuần tự sẽ thích hợp khi sử dụng lưu đồ thuật toán PLC để thiết kế chương trình. Các bước trong lưu đồ được thực hiện theo một trình tự đơn giản.

Một lưu đồ có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tùy vào sự thành thạo của người lập trình để lựa chọn ngôn ngữ.

2.Ký hiệu trong lưu đồ thuật toán PLC:

Các kí hiệu dùng trong lưu đồ thuật toán PLC
Các kí hiệu dùng trong lưu đồ thuật toán PLC

Chú thích các ký hiệu trong lưu đồ thuật toán PLC:

Start/ Stop: Bắt đầu hoặc kết thúc 1 chương trình.

Operation: Khối thực thi công việc.

Decision: Khối quyết định lựa chọn (đúng-sai, yes-no, 1-0,…)

I/O: Khối nhập – xuất dữ liệu.

Disk/ Storage: Khối dữ liệu.

Subroutine: Chương trình con.

Trong các khối trên thì khối thực thi công việc (Operation) và khối quyết định lựa chọn (Decision) thường được sử dụng nhiều nhất trong các ứng dụng lập trình của PLC, các khối khác chỉ được sử dụng trong một số trường hợp nhất định. Các khối được nối với nhau bằng các mũi tên nhằm chỉ ra các bước thực hiện tuần tự.

Chương trình PLC luôn bắt đầu bằng khối Start, kế đến là các khối, kiểm tra, xử lý và đưa ra kết quả. Thường thì chương trình được thực hiện một cách tuần tự, liên tục nhưng trong quá trình thực hiện, chương trình cũng kiểm tra khối Stop để dừng chương trình khi cần thiết.

3.Các điểm cần chú ý khi viết lưu đồ thuật toán PLC:

Khi viết lưu đồ thuật toán PLC, người viết cần phải chú ý những đặc điểm sau:

  • Mô tả được quá trình hoạt động của hệ thống.
  • Xác định rõ các hoạt động chính và vẽ thành khối.
  • Xác định được tuần tự vận hành, vẽ bằng các mũi tên.
  • Đặt một tên nhất định cho mỗi khối thực thi trong lưu đồ.
  • Khi tuần tự này thay đổi thì nên sử dụng các khối Decision để rẽ nhánh.
  • Giải thích các hoạt động theo lưu đồ để sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện lưu đồ trước khi bắt đầu viết chương trình.

4.Các lưu ý khi viết chương trình theo lưu đồ thuật toán PLC

Khi viết chương trình theo lưu đồ thuật toán PLC, người viết cần lưu ý một số đặc điểm sau:

  • Quá trình chỉ được chuyển từ khối này sang khối khác chỉ được thực hiện khi thỏa mãn một số yêu cầu nhất định.
  • Khi chuyển đến khối hiện tại thì phải xóa trạng thái ở khối trước đó.
  • Chương trình thường được viết thành 2 đoạn: đoạn chương trình thực thi trong từng khối để tác động ngõ ra và đoạn chương trình chuyển trạng thái giữa các khối.

5.Bài tập lưu đồ thuật toán có lời giải

Dưới đây là một số bài tập lưu đồ thuật toán có lời giải. Các bạn có thể dùng như bài mẫu để tham khảo:

5.1. Bài tập 1:

Nhập vào số nguyên n. Kiểm tra nếu n > 0 nếu tăng n lên 1 đơn vị. Xuất kết quả.

Lời giải bài tập 1
Lời giải bài tập 1

5.2. Bài tập 2:

Nhập vào số nguyên n. Xuất ra màn hình từ 1 đến n.

Lời giải bài tập 2
Lời giải bài tập 2

5.3. Bài tập 3:

Tính tổng:

Bài tập 3
Bài tập 3
Lời giải bài tập 3
Lời giải bài tập 3

5.4. Bài tập 4:

Tính tổng:

Bài tập 4
Bài tập 4
Lời giải bài tập 4
Lời giải bài tập 4

5.5. Bài tập 5:

Tìm ước chung lớn nhất

Lời giải bài tập 5
Lời giải bài tập 5

Bài viết này cung cấp những thông tin cơ bản và cần thiết khi bạn cần tìm hiểu về lưu đồ giải thuật PLC. Hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ những vấn đề chưa có lời giải đáp.

Các bạn có thể tham khảo vẽ lưu đồ thuật toán Online

Tham khảo sản phẩm PLC của chúng tôi

Giảm giá!
1,874,880 
Giảm giá!
2,664,000 
Giảm giá!
4,911,840 
Giảm giá!
1,825,920 
Giảm giá!
619,200 
Giảm giá!
3,413,520 
Giảm giá!
4,970,592 
Giảm giá!
6,754,320 
Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *