CPU 140CPU31110

(1 đánh giá của khách hàng)

24,180,912 

Unity processor

Modicon Quantum – 548 kB – 66 MHz

140CPU31110

Mã: 140CPU31110 Danh mục: ,
.
.
.
.