BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC SCHNEIDER TM

ThumbnailNameSKUPrice
ThumbnailNameSKUPrice
TM3DQ16TBộ lập trình điều khiển TM3DQ16TTM3DQ16T 1,965,600 
TM3DQ8TBộ lập trình điều khiển TM3DQ8TTM3DQ8T 1,368,000 
TM3DQ16RBộ lập trình TM3DQ16RTM3DQ16R 1,965,600 
Module TMC2SL1Module TMC2SL1TMC2SL1 1,454,400 
TM241CE24TBộ lập trình điều khiển TM241CE24T SchneiderTM241CE24T 8,856,000 
TM241CE40TPLC TM241CE40TTM241CE40T 10,447,200 
TM241CE40RPLC TM241CE40RTM241CE40R 10,396,800 
TM221CE40TBộ lập trình điều khiển TM221CE40T SchneiderTM221CE40T 7,560,000 
TM221CE40RBộ lập trình điều khiển TM221CE40R SchneiderTM221CE40R 7,495,200 
TM251MESEBộ lập trình điều khiển TM251MESE SchneiderTM251MESE 8,121,600 
TM251MESCBộ lập trình điều khiển TM251MESC SchneiderTM251MESC 8,071,200 
TM241CEC24TBộ lập trình điều khiển TM241CEC24TTM241CEC24T 11,008,800 
TM241CEC24RBộ lập trình điều khiển TM241CEC24R SchneiderTM241CEC24R 11,008,800 
TM241CE24RBộ lập trình điều khiển TM241CE24R SchneiderTM241CE24R 8,755,200 
TM221CE24RBộ lập trình điều khiển TM221CE24R SchneiderTM221CE24R 5,760,000 
TM221CE16RBộ lập trình điều khiển TM221CE16R SchneiderTM221CE16R 4,896,000 
TM221CE24TBộ lập trình điều khiển TM221CE24T SchneiderTM221CE24T 5,810,400 
TM221CE16TBộ lập trình điều khiển TM221CE16TTM221CE16T 4,953,600 
-28%

Bộ Điều Khiển Lập Trình PLC Schneider TM

Bộ lập trình điều khiển TM221CE16T

4,953,600 
-28%

Bộ Điều Khiển Lập Trình PLC Schneider TM

Module TMC2SL1

1,454,400 
-28%

Bộ Điều Khiển Lập Trình PLC Schneider TM

PLC TM241CE40R

10,396,800 
-28%

Bộ Điều Khiển Lập Trình PLC Schneider TM

Bộ lập trình điều khiển TM251MESE Schneider

8,121,600