Bảng giá biến tần Schneider

Hoàng Vina đại lý chuyên cung cấp Biến tần Schneider giá rẻ tại Việt Nam Biến tần ATV, ATV 12, 212, 310, 312, 320, 340, 610, 71, 630, 930, phụ kiện biến tần Schneider. Mời quý khách tham khảo bảng giá biến tần Schneider bên dưới:

1. Bảng giá biến tần Schneider

#1. Bảng giá biến tần Schneider ATV12 (Altivar 12)

Dòng sản phẩm biến tần Schneider ATV12 (Altivar 12) hiện không còn được sản xuất nữa, thay vào đó là dòng sản phẩm ATV320.

Mã sản phẩmTênGiá bán thườngGiá khuyến mãi
ATV12H018F1Biến tần Schneider ATV12H018F1 – 0.18KW – 120V – 1PH HEAT SINK TB7,130,0003,928,630
ATV12H018M2Biến tần Schneider ATV12H018M2 – 0.18KW – 0.25hp – 200-240V – 1ph3,810,0002,099,310
ATV12H018M3Biến tần Schneider ATV12H018M3 – 0.18KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB4,490,0002,473,990
ATV12H037F1Biến tần Schneider ATV12H037F1 – 0.37KW – 120V – 1PH HEAT SINK TB7,770,0004,281,270
ATV12H037M2Biến tần Schneider ATV12H037M2 – 0.37KW – 240V – 1PH3,910,0002,154,410
ATV12H037M3Biến tần Schneider ATV12H037M3 – 0.37KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB4,920,0002,710,920
ATV12H055M2Biến tần Schneider ATV12H055M2 – 0.55KW – 240V – 1PH4,430,0002,440,930
ATV12H075F1Biến tần Schneider ATV12H075F1 – 0.75KW – 120V – 1PH HEAT SINK TB12,000,0006,612,000
ATV12H075M2Biến tần Schneider ATV12H075M2 – 0.75KW – 240V – 1PH4,530,0002,496,030
ATV12H075M3Biến tần Schneider ATV12H075M3 – 0.75KW – 240V – 3PH HEAT SINK T5,560,0003,063,560
ATV12HU15M2Biến tần Schneider ATV12HU15M2 – 1.5KW – 240V – 1PH6,390,0003,520,890
ATV12HU15M3Biến tần Schneider ATV12HU15M3 – 1.5KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB7,490,0004,126,990
ATV12HU22M2Biến tần Schneider ATV12HU22M2 – 2.2KW – 240V – 1PH HEAT SINK TB7,420,0004,088,420
ATV12HU22M3Biến tần Schneider ATV12HU22M3 – 2.2KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB9,420,0005,190,420
ATV12HU30M3Biến tần Schneider ATV12HU30M3 – 3KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB10,490,0005,779,990
ATV12HU40M3Biến tần Schneider ATV12HU40M3 – 4KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB11,130,0006,132,630

#2. Bảng giá biến tần Schneider ATV212 (Altivar 212)

Dòng sản phẩm biến tần Schneider ATV212 (Altivar 212) hiện không còn được sản xuất nữa, thay vào đó là dòng sản phẩm ATV320.

Mã sản phẩmTênGiá bán thườngGiá khuyến mãi
ATV212H075M3XBiến tần Schneider ATV212H075M3X – 0,75KW 1HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives11,450,0006,308,950
ATV212H075N4Biến tần Schneider ATV212H075N4 – 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives11,250,0006,198,750
ATV212HD11M3XBiến tần Schneider ATV212HD11M3X – 11KW 15HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives47,820,00026,348,820
ATV212HD11N4Biến tần Schneider ATV212HD11N4 – 11KW 15HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives23,620,00013,014,620
ATV212HD15M3XBiến tần Schneider ATV212HD15M3X – 15KW 20HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives57,860,00031,880,860
ATV212HD15N4Biến tần Schneider ATV212HD15N4 – 15KW 20HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives31,620,00017,422,620
ATV212HD18M3XBiến tần Schneider ATV212HD18M3X – 18,5KW 25HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives70,790,00039,005,290
ATV212HD18N4Biến tần Schneider ATV212HD18N4 – 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives41,530,00022,883,030
ATV212HD22M3XBiến tần Schneider ATV212HD22M3X – 22KW 30HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives98,220,00054,119,220
ATV212HD22N4Biến tần Schneider ATV212HD22N4 – 22KW 30HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives56,740,00031,263,740
ATV212HD22N4SBiến tần Schneider ATV212HD22N4S – SLIM VERSION 22KW 30HP 480V TRI C42,600,00023,472,600
ATV212HD30M3XBiến tần Schneider ATV212HD30M3X – 30KW 40HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives73,075,520
ATV212HD30N4Biến tần Schneider ATV212HD30N4 – 30KW 40HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives63,530,00035,005,030
ATV212HD37N4Biến tần Schneider ATV212HD37N4 – 37KW 50HP 460V TRI IP20 variable speed drives75,350,00041,517,850
ATV212HD45N4Biến tần Schneider ATV212HD45N4 – 45KW 60HP 460V TRI IP20 variable speed drives87,200,00048,047,200
ATV212HD55N4Biến tần Schneider ATV212HD55N4 – 55KW 75HP 460V TRI IP20 variable speed drives49,427,784
ATV212HD75N4Biến tần Schneider ATV212HD75N4 – 75KW 100HP 460V TRI IP20 variable speed drives57,793,008
ATV212HU15M3XBiến tần Schneider ATV212HU15M3X – 1,5KW 1,5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives13,580,0007,482,580
ATV212HU15N4Biến tần Schneider ATV212HU15N4 – 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives12,430,0006,848,930
ATV212HU22M3XBiến tần Schneider ATV212HU22M3X – 2,2KW 3HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives14,840,0008,176,840
ATV212HU22N4Biến tần Schneider ATV212HU22N4 – 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives13,940,0007,680,940
ATV212HU30M3XBiến tần Schneider ATV212HU30M3X – 3KW NAHP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives17,510,0009,648,010
ATV212HU30N4Biến tần Schneider ATV212HU30N4 – 3KW NAHP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives15,200,0008,375,200
ATV212HU40M3XBiến tần Schneider ATV212HU40M3X – 4KW 5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives21,150,00011,653,650
ATV212HU40N4Biến tần Schneider ATV212HU40N4 – 4KW 5HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives16,050,0008,843,550
ATV212HU55M3XBiến tần Schneider ATV212HU55M3X – 5,5KW 7,5HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives26,360,00014,524,360
ATV212HU55N4Biến tần Schneider ATV212HU55N4 – 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives17,650,0009,725,150
ATV212HU75M3XBiến tần Schneider ATV212HU75M3X – 7,5KW 10HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives32,490,00017,901,990
ATV212HU75N4Biến tần Schneider ATV212HU75N4 – 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives21,780,00012,000,780
ATV212W075N4Biến tần Schneider ATV212W075N4 – 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives15,920,0008,771,920
ATV212W075N4CBiến tần Schneider ATV212W075N4C – 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP54 VARI34,970,00019,268,470
ATV212WD11N4Biến tần Schneider ATV212WD11N4 – 11KW 15HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives69,740,00038,426,740
ATV212WD11N4CBiến tần Schneider ATV212WD11N4C – 11KW 15HP 480V TRI CEM IP54 VARIA84,478,016
ATV212WD15N4Biến tần Schneider ATV212WD15N4 – 15KW 20HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives77,710,00042,818,210
ATV212WD15N4CBiến tần Schneider ATV212WD15N4C – 15KW 20HP 480V TRI CEM IP54 VARIA91,361,368
ATV212WD18N4Biến tần Schneider ATV212WD18N4 – 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives56,644,840
ATV212WD18N4CBiến tần Schneider ATV212WD18N4C – 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP54 VAR98,538,832
ATV212WD22N4Biến tần Schneider ATV212WD22N4 – 22KW 30HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives62,532,736
ATV212WD22N4CBiến tần Schneider ATV212WD22N4C – 22KW 30HP 480V TRI CEM IP54 VARIA104,930,112
ATV212WD30N4Biến tần Schneider ATV212WD30N4 – 30KW 40HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives66,695,552
ATV212WD30N4CBiến tần Schneider ATV212WD30N4C – 30KW 40HP 480V TRI CEM IP54 VARIA110,620,048
ATV212WD37N4Biến tần Schneider ATV212WD37N4 – 37KW 50HP 460V TRI IP54 variable speed drives71,848,168
ATV212WD37N4CBiến tần Schneider ATV212WD37N4C – 37KW 50HP 460V TRI IP54 VARIABLE121,292,920
ATV212WD45N4Biến tần Schneider ATV212WD45N4 – 45KW 60HP 460V TRI IP54 variable speed drives76,638,800
ATV212WD45N4CBiến tần Schneider ATV212WD45N4C – 45KW 60HP 460V TRI IP54 VARIABLE133,425,040
ATV212WD55N4Biến tần Schneider ATV212WD55N4 – 55KW 75HP 460V TRI IP54 variable speed drives89,161,184
ATV212WD55N4CBiến tần Schneider ATV212WD55N4C – 55KW 75HP 460V TRI IP54 VARIABLE155,291,136
ATV212WD75N4Biến tần Schneider ATV212WD75N4 – 75KW 100HP 460V TRI IP54 variable speed drives109,183,424
ATV212WD75N4CBiến tần Schneider ATV212WD75N4C – 75KW 100HP 460V TRI IP54 VARIABLE163,056,824
ATV212WU15N4Biến tần Schneider ATV212WU15N4 – 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives17,590,0009,692,090
ATV212WU15N4CBiến tần Schneider ATV212WU15N4C – 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP54 VARIA36,610,00020,172,110
ATV212WU22N4Biến tần Schneider ATV212WU22N4 – 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives20,310,00011,190,810
ATV212WU22N4CBiến tần Schneider ATV212WU22N4C – 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP54 VARIA38,270,00021,086,770
ATV212WU30N4Biến tần Schneider ATV212WU30N4 – 3KW NAHP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives21,510,00011,852,010
ATV212WU30N4CBiến tần Schneider ATV212WU30N4C – 3KW NAHP 480V TRI CEM IP54 VARIAB40,990,00022,585,490
ATV212WU40N4Biến tần Schneider ATV212WU40N4 – 4KW 5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives22,800,00012,562,800
ATV212WU40N4CBiến tần Schneider ATV212WU40N4C – 4KW 5HP 480V TRI CEM IP54 VARIABL42,220,00023,263,220
ATV212WU55N4Biến tần Schneider ATV212WU55N4 – 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives27,710,00015,268,210
ATV212WU55N4CBiến tần Schneider ATV212WU55N4C – 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 VAR45,890,00025,285,390
ATV212WU75N4Biến tần Schneider ATV212WU75N4 – 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives33,890,00018,673,390
ATV212WU75N4CBiến tần Schneider ATV212WU75N4C – 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP54 VARI50,690,00027,930,190

#3. Bảng giá biến tần Schneider ATV310 (Altivar 310)

 • Dùng cho động cơ không đồng đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW.
 • Nguồn điện áp: 380- 460VAC, 50/60Hz.
 • Dãy tần số ngõ ra từ 0.5Hz- 400Hz.
 • Ngõ ra logic LO1: có thể cài chức năng gọi bơm tăng cường.
Mã sản phẩmTênGiá bán thườngGiá khuyến mãi
ATV310H037N4EBiến tần Schneider ATV310H037N4E – 0.37kW 3 Phase 380V6,800,0003,927,000
ATV310H075N4EBiến tần Schneider ATV310H075N4E – 0.75kW 3 Phase 380V7,250,0004,186,875
ATV310HD11N4EBiến tần Schneider ATV310HD11N4E – 11kW 3 Phase 380V19,470,00011,243,925
ATV310HU15N4EBiến tần Schneider ATV310HU15N4E – 1.5kW 3 Phase 380V7,540,0004,354,350
ATV310HU22N4EBiến tần Schneider ATV310HU22N4E – 2.2kW 3 Phase 380V8,150,0004,706,625
ATV310HU30N4EBiến tần Schneider ATV310HU30N4E – 3kW 3 Phase 380V9,200,0005,313,000
ATV310HU40N4EBiến tần Schneider ATV310HU40N4E – 4kW 3 Phase 380V10,120,0005,844,300
ATV310HU55N4EBiến tần Schneider ATV310HU55N4E – 5.5kW 3 Phase 380V12,840,0007,415,100
ATV310HU75N4EBiến tần Schneider ATV310HU75N4E – 7.5kW 3 Phase 380V15,440,0008,916,600

#4. Bảng giá biến tần Schneider ATV312 (Altivar 312)

 • ATV312 được thiết kế chuyên dùng cho động cơ không đồng bộ chuyên biệt cho hệ HVAC.
 • Điện áp 200/240V 3 pha có dải công suất từ 0.75-30kW, IP21
 • Điện áp 380/480V 3 pha có dải công suất từ 0.75-75kW, IP21.
 • Điện áp 380/480V 3 pha có dải công suất từ 0.75-75kW, UL kiểu 12/IP55.
 • Chịu được quá Momen thoáng qua lên đến 110% trong vòng 60s.
 • Tích hợp công nghệ “C-less” giúp triệt tiêu sóng hài tối đa
 • Bộ lọc EMC tích hợp hoặc rời, hiệu chỉnh PI, chức năng tiết kiệm năng lượng…
Mã sản phẩmTênGiá bán thườngGiá khuyến mãi
ATV312H018M2Biến tần Schneider ATV312H018M2 – 0,18KW 240V 1 PHASE9,010,0004,964,510
ATV312H018M3Biến tần Schneider ATV312H018M3 – 0,18KW 240V 3 PHASES12,230,0006,738,730
ATV312H037M2Biến tần Schneider ATV312H037M2 – 0,37KW 240V 1 PHASE9,600,0005,289,600
ATV312H037M3Biến tần Schneider ATV312H037M3 – 0,37KW 240V 3 PHASES12,400,0006,832,400
ATV312H037N4Biến tần Schneider ATV312H037N4 – 0,37KW 500V 3 PHASES9,650,0005,317,150
ATV312H055M2Biến tần Schneider ATV312H055M2 – 0,55KW 240V 1 PHASE10,220,0005,631,220
ATV312H055M3Biến tần Schneider ATV312H055M3 – 0,55KW 240V 3 PHASES12,480,0006,876,480
ATV312H055N4Biến tần Schneider ATV312H055N4 – 0,55KW 500V 3 PHASES10,210,0005,625,710
ATV312H075M2Biến tần Schneider ATV312H075M2 – 0,75KW 240V 1 PHASE11,250,0006,198,750
ATV312H075M3Biến tần Schneider ATV312H075M3 – 0,75KW 240V 3 PHASES12,710,0007,003,210
ATV312H075N4Biến tần Schneider ATV312H075N4 – 0,75KW 500V 3 PHASES11,230,0006,187,730
ATV312HD11M3Biến tần Schneider ATV312HD11M3 – 11KW 240V 3 PHASE51,210,00028,216,710
ATV312HD11N4Biến tần Schneider ATV312HD11N4 – 11KW 500V 3 PHASE36,480,00020,100,480
ATV312HD15M3Biến tần Schneider ATV312HD15M3 – 15KW 240V 3 PHASES60,060,00033,093,060
ATV312HD15N4Biến tần Schneider ATV312HD15N4 – 15KW 500V 3 PHASES42,030,00023,158,530
ATV312HU11M2Biến tần Schneider ATV312HU11M2 – 1,1KW 240V 1 PHASE12,360,0006,810,360
ATV312HU11M3Biến tần Schneider ATV312HU11M3 – 1,1KW 240V 3 PHASES13,120,0007,229,120
ATV312HU11N4Biến tần Schneider ATV312HU11N4 – 1,1KW 500V 3 PHASES11,700,0006,446,700
ATV312HU15M2Biến tần Schneider ATV312HU15M2 – 1,5KW 240V 1 PHASE14,560,0008,022,560
ATV312HU15M3Biến tần Schneider ATV312HU15M3 – 1,5KW 240V 3 PHASES13,560,0007,471,560
ATV312HU15N4Biến tần Schneider ATV312HU15N4 – 1,5KW 500V 3 PHASES11,910,0006,562,410
ATV312HU22M2Biến tần Schneider ATV312HU22M2 – 2,2KW 240V 1 PHASE17,980,0009,906,980
ATV312HU22M3Biến tần Schneider ATV312HU22M3 – 2,2KW 240V 3 PHASES16,320,0008,992,320
ATV312HU22N4Biến tần Schneider ATV312HU22N4 – 2,2KW 500V 3 PHASES14,150,0007,796,650
ATV312HU30M3Biến tần Schneider ATV312HU30M3 – 3KW 240V 3 PHASES17,350,0009,559,850
ATV312HU30N4Biến tần Schneider ATV312HU30N4 – 3KW 500V 3 PHASES15,140,0008,342,140
ATV312HU40M3Biến tần Schneider ATV312HU40M3 – 4KW 240V 3 PHASES19,540,00010,766,540
ATV312HU40N4Biến tần Schneider ATV312HU40N4 – 4KW 500V 3 PHASES17,420,0009,598,420
ATV312HU55M3Biến tần Schneider ATV312HU55M3 – 5,5KW 240V 3 PHASES31,670,00017,450,170
ATV312HU55N4Biến tần Schneider ATV312HU55N4 – 5,5KW 500V 3 PHASES22,170,00012,215,670
ATV312HU75M3Biến tần Schneider ATV312HU75M3 – 7,5KW 240V 3 PHASES41,900,00023,086,900
ATV312HU75N4Biến tần Schneider ATV312HU75N4 – 7,5KW 500V 3 PHASES28,510,00015,709,010

#5. Bảng giá biến tần Schneider ATV320 (Altivar 320)

 • Biến tần ATV320 ra đời 2 dòng Compact và Book.
 • Dòng Compact có dải công suất từ 0.18-4KW gồm cả loại 1 pha và 3 pha.
 • Dòng Book công suất mở rộng từ 0.18-15kW.
 • Cả Compact và Book đều có đặc điểm sau:
  • Ngõ vào gồm: 3 cổng Analog + 6 digital.
  • Ngõ ra gồm: 1 Ngõ ra Analog + 1 Digital + 2 relay.
Mã sản phẩmTênGiá bán thườngGiá khuyến mãi
ATV320D11M3CBiến tần Schneider ATV320D11M3C – 11KW 200V 3PH COMPACT CONTROL28,000,00015,428,000
ATV320D11N4BBiến tần Schneider ATV320D11N4B – 11KW 400V 3PH BOOK CONTROL20,200,00011,130,200
ATV320D15M3CBiến tần Schneider ATV320D15M3C – 15KW 200V 3PH COMPACT CONTROL31,700,00017,466,700
ATV320D15N4BBiến tần Schneider ATV320D15N4B – 15KW 400V 3PH BOOK CONTROL24,100,00013,279,100
ATV320U02M2BBiến tần Schneider ATV320U02M2B – 0,18KW 200V 1PH BOOK CONTROL6,200,0003,416,200
ATV320U02M2CBiến tần Schneider ATV320U02M2C – 0,18KW 200V 1PH COMPACT CONTROL5,800,0003,195,800
ATV320U02M3CBiến tần Schneider ATV320U02M3C – 0,18KW 200V 3PH COMPACT CONTROL6,500,0003,581,500
ATV320U04M2BBiến tần Schneider ATV320U04M2B – 0,37KW 200V 1PH BOOK CONTROL6,500,0003,581,500
ATV320U04M2CBiến tần Schneider ATV320U04M2C – 0,37KW 200V 1PH COMPACT CONTROL6,100,0003,361,100
ATV320U04M3CBiến tần Schneider ATV320U04M3C – 0,37KW 200V 3PH COMPACT CONTROL6,900,0003,801,900
ATV320U04N4BBiến tần Schneider ATV320U04N4B – 0,37KW 400V 3PH BOOK CONTROL7,490,0004,126,990
ATV320U04N4CBiến tần Schneider ATV320U04N4C – 0.37KW 400V 3PH COMPACT CONTROL6,700,0003,691,700
ATV320U06M2BBiến tần Schneider ATV320U06M2B – 0,55KW 200V 1PH BOOK CONTROL6,800,0003,746,800
ATV320U06M2CBiến tần Schneider ATV320U06M2C – 0,55KW 200V 1PH COMPACT CONTROL6,400,0003,526,400
ATV320U06M3CBiến tần Schneider ATV320U06M3C – 0,55KW 200V 3PH COMPACT CONTROL7,200,0003,967,200
ATV320U06N4BBiến tần Schneider ATV320U06N4B – 0,55KW 400V 3PH BOOK CONTROL7,700,0004,242,700
ATV320U06N4CBiến tần Schneider ATV320U06N4C – 0.55KW 400V 3PH COMPACT CONTROL6,900,0003,801,900
ATV320U07M2BBiến tần Schneider ATV320U07M2B – 0,75KW 200V 1PH BOOK CONTROL7,500,0004,132,500
ATV320U07M2CBiến tần Schneider ATV320U07M2C – 0,75KW 200V 1PH COMPACT CONTROL7,300,0004,022,300
ATV320U07M3CBiến tần Schneider ATV320U07M3C – 0,75KW 200V 3PH COMPACT CONTROL7,700,0004,242,700
ATV320U07N4BBiến tần Schneider ATV320U07N4B – 0,75KW 400V 3PH BOOK CONTROL7,920,0004,363,920
ATV320U07N4CBiến tần Schneider ATV320U07N4C – 0,75KW 400V 3PH COMPACT CONTROL7,100,0003,912,100
ATV320U11M2BBiến tần Schneider ATV320U11M2B – 1,1KW 200V 1PH BOOK CONTROL8,400,0004,628,400
ATV320U11M2CBiến tần Schneider ATV320U11M2C – 1,1KW 200V 1PH COMPACT CONTROL8,000,0004,408,000
ATV320U11M3CBiến tần Schneider ATV320U11M3C – 1,1KW 200V 3PH COMPACT CONTROL8,300,0004,573,300
ATV320U11N4BBiến tần Schneider ATV320U11N4B – 1,1KW 400V 3PH BOOK CONTROL8,240,0004,540,240
ATV320U11N4CBiến tần Schneider ATV320U11N4C – 1,1KW 400V 3PH COMPACT CONTROL7,300,0004,022,300
ATV320U15M2BBiến tần Schneider ATV320U15M2B – 1,5KW 200V 1PH BOOK CONTROL8,900,0004,903,900
ATV320U15M2CBiến tần Schneider ATV320U15M2C – 1,5KW 200V 1PH COMPACT CONTROL8,400,0004,628,400
ATV320U15M3CBiến tần Schneider ATV320U15M3C – 1,5KW 200V 3PH COMPACT CONTROL8,800,0004,848,800
ATV320U15N4BBiến tần Schneider ATV320U15N4B – 1,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL8,560,0004,716,560
ATV320U15N4CBiến tần Schneider ATV320U15N4C – 1,5KW 400V 3PH COMPACT CONTROL7,500,0004,132,500
ATV320U22M2BBiến tần Schneider ATV320U22M2B – 2,2KW 200V 1PH BOOK CONTROL9,700,0005,344,700
ATV320U22M2CBiến tần Schneider ATV320U22M2C – 2,2KW 200V 1PH COMPACT CONTROL9,300,0005,124,300
ATV320U22M3CBiến tần Schneider ATV320U22M3C – 2,2KW 200V 3PH COMPACT CONTROL9,600,0005,289,600
ATV320U22N4BBiến tần Schneider ATV320U22N4B – 2,2KW 400V 3PH BOOK CONTROL9,420,0005,190,420
ATV320U22N4CBiến tần Schneider ATV320U22N4C – 2,2KW 400V 3PH COMPACT CONTROL8,200,0004,518,200
ATV320U30M3CBiến tần Schneider ATV320U30M3C – 3KW 200V 3PH COMPACT CONTROL11,100,0006,116,100
ATV320U30N4BBiến tần Schneider ATV320U30N4B – 3KW 400V 3PH BOOK CONTROL9,700,0005,344,700
ATV320U30N4CBiến tần Schneider ATV320U30N4C – 3KW 400V 3PH COMPACT CONTROL9,100,0005,014,100
ATV320U40M3CBiến tần Schneider ATV320U40M3C – 4KW 200V 3PH COMPACT CONTROL13,800,0007,603,800
ATV320U40N4BBiến tần Schneider ATV320U40N4B – 4KW 400V 3PH BOOK CONTROL10,900,0006,005,900
ATV320U40N4CBiến tần Schneider ATV320U40N4C – 4KW 400V 3PH COMPACT CONTROL10,400,0005,730,400
ATV320U55M3CBiến tần Schneider ATV320U55M3C – 5,5KW 200V 3PH COMPACT CONTROL16,800,0009,256,800
ATV320U55N4BBiến tần Schneider ATV320U55N4B – 5,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL12,800,0007,052,800
ATV320U75M3CBiến tần Schneider ATV320U75M3C – 7,5KW 200V 3PH COMPACT CONTROL21,800,00012,011,800
ATV320U75N4BBiến tần Schneider ATV320U75N4B – 7,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL15,400,0008,485,400

#6. Bảng giá biến tần Schneider ATV340 (Altivar 340)

 • Biến tần ATV340 hiệu suất máy cao.
 • Biến tần ATV340 giúp chúng ta tăng tốc hoặc giảm tốc độ động cơ trong khoảng thời gian ngắn được cài đặt
 • Biến tần ATV340 đáp ứng với hầu hết các loại động cơ và điều khiển đóng/mở vòng lặp.
 • Biến tần ATV340 kết nối với hệ thống bằng thời gian thực và giảm thiểu tối đa quá trình cài đặt kết nối tới máy tính.
 • ATV340 được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC60721-3-3 Class 3C3 và 3S3
Mã sản phẩmTênGiá bán thườngGiá khuyến mãi
ATV340D18N4Biến tần Schneider ATV340D18N4 3P 18.5KW – 400V36,660,00020,199,660
ATV340D22N4Biến tần Schneider ATV340D22N4 3P 22KW – 400V44,400,00024,464,400
ATV340D22N4EBiến tần Schneider ATV340D22N4E 3P 22KW – 400V49,730,00027,401,230
ATV340D30N4EBiến tần Schneider ATV340D30N4E 3P 30KW – 400V56,910,00031,357,410
ATV340D37N4EBiến tần Schneider ATV340D37N4E 3P 37KW – 400V67,060,00036,950,060
ATV340D45N4EBiến tần Schneider ATV340D45N4E 3P 45KW – 400V86,550,00047,689,050
ATV340D55N4EBiến tần Schneider ATV340D55N4E 3P 55KW – 400V47,047,000
ATV340D75N4EBiến tần Schneider ATV340D75N4E 3P 75KW – 400V57,251,480

#7. Bảng giá biến tần Schneider ATV610 (Altivar 610)

 • Dòng biến tần Schneider Altivar Process ATV610 với hơn 30 chức năng cho các ứng dụng Bơm, Quạt và các ứng dụng đơn giản trong ngành xử lý vật liệu.
 • So với các dòng biến tần thông thường, Altivar Process giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm 8% chi phí nhờ vào khả năng giám sát điểm hoạt động của bơm, điểm hoạt động hiệu quả nhất (BEP), đánh giá hiệu suất của bơm và công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến gồm chức năng đo lường công suất chính xác.
Mã sản phẩmTênGiá bán thườngGiá khuyến mãi
ATV610C11N4Biến tần Schneider ATV610C11N4 – IP20 110kW 380/415V71,478,000
ATV610C13N4Biến tần Schneider ATV610C13N4 – IP20 132kW 380/415V77,239,800
ATV610C16N4Biến tần Schneider ATV610C16N4 – IP20 160kW 380/415V86,956,650
ATV610D11N4Biến tần Schneider ATV610D11N4 – IP20 11kW 380/415V28,350,00013,041,000
ATV610D15N4Biến tần Schneider ATV610D15N4 – IP20 15kW 380/415V30,160,00013,873,600
ATV610D18N4Biến tần Schneider ATV610D18N4 – IP20 18.5kW 380/415V33,480,00015,400,800
ATV610D22N4Biến tần Schneider ATV610D22N4 – IP20 22kW 380/415V35,420,00016,293,200
ATV610D30N4Biến tần Schneider ATV610D30N4 – IP20 30kW 380/415V43,540,00020,028,400
ATV610D37N4Biến tần Schneider ATV610D37N4 – IP20 37kW 380/415V54,300,00024,978,000
ATV610D45N4Biến tần Schneider ATV610D45N4 – IP20 45kW 380/415V60,920,00028,023,200
ATV610D55N4Biến tần Schneider ATV610D55N4 – IP20 55kW 380/415V76,780,00035,318,800
ATV610D75N4Biến tần Schneider ATV610D75N4 – IP20 75kW 380/415V92,130,00042,379,800
ATV610D90N4Biến tần Schneider ATV610D90N4 – IP20 90kW 380/415V50,331,600
ATV610U07N4Biến tần Schneider ATV610U07N4 – IP20 0.75kW 380/415V18,900,0008,694,000
ATV610U15N4Biến tần Schneider ATV610U15N4 – IP20 1.5kW 380/415V19,640,0009,034,400
ATV610U22N4Biến tần Schneider ATV610U22N4 – IP20 2.2kW 380/415V20,480,0009,420,800
ATV610U30N4Biến tần Schneider ATV610U30N4 – IP20 3kW 380/415V21,210,0009,756,600
ATV610U40N4Biến tần Schneider ATV610U40N4 – IP20 4kW 380/415V22,050,00010,143,000
ATV610U55N4Biến tần Schneider ATV610U55N4 – IP20 5.5kW 380/415V23,420,00010,773,200
ATV610U75N4Biến tần Schneider ATV610U75N4 – IP20 7.5kW 380/415V25,410,00011,688,600

#7. Bảng giá biến tần Schneider ATV71 (Altivar 71)

 • Dòng biến tần Schneider Altivar Process ATV71 với hơn 30 chức năng cho các ứng dụng Bơm, Quạt và các ứng dụng đơn giản trong ngành xử lý vật liệu.

 • So với các dòng biến tần thông thường, Altivar Process giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm 8% chi phí nhờ vào khả năng giám sát điểm hoạt động của bơm, điểm hoạt động hiệu quả nhất (BEP), đánh giá hiệu suất của bơm và công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến gồm chức năng đo lường công suất chính xác.

Mã sản phẩmTênGiá bán thườngGiá khuyến mãi
ATV71H037M3Biến tần Schneider ATV71H037M3- 240V 0,37KW 0.5HP22,300,00012,287,300
ATV71H075M3Biến tần Schneider ATV71H075M3- 240V 0,75KW 1HP24,160,00013,312,160
ATV71H075M3ZBiến tần Schneider ATV71H075M3Z- 240V 0,75KW 1HP29,850,00016,447,350
ATV71H075N4Biến tần Schneider ATV71H075N4- 480V 0,75KW 1HP28,350,00015,620,850
ATV71H075N4S337Biến tần Schneider ATV71H075N4S337- 480V 0,75KW 1HP38,100,00020,993,100
ATV71H075N4ZBiến tần Schneider ATV71H075N4Z- 3P 380VAC, 0.75KW24,940,00013,741,940
ATV71HC11N4Biến tần Schneider ATV71HC11N4- 480V 110KW 150HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC11N4DBiến tần Schneider ATV71HC11N4D- 480V 110KW 150HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC11YBiến tần Schneider ATV71HC11Y- 690V110KWLiên hệLiên hệ
ATV71HC13N4Biến tần Schneider ATV71HC13N4- 480V 132KW 200HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC13N4DBiến tần Schneider ATV71HC13N4D- 480V 132KW 200HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC13YBiến tần Schneider ATV71HC13Y- 690V 132KWLiên hệLiên hệ
ATV71HC16N4Biến tần Schneider ATV71HC16N4- 480V 160KW 250HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC16N4DBiến tần Schneider ATV71HC16N4D- 480V 160KW 250HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC16YBiến tần Schneider ATV71HC16Y- 690V 160KWLiên hệLiên hệ
ATV71HC20N4Biến tần Schneider ATV71HC20N4- 480V 200KW 300HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC20N4DBiến tần Schneider ATV71HC20N4D- 480V 200KW 300HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC20YBiến tần Schneider ATV71HC20Y- 690V 200KWLiên hệLiên hệ
ATV71HC25N4Biến tần Schneider ATV71HC25N4- 480V 250KW 400HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC25N4DBiến tần Schneider ATV71HC25N4D- 480V 250KW 400HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC25YBiến tần Schneider ATV71HC25Y- 690V 250KWLiên hệLiên hệ
ATV71HC28N4Biến tần Schneider ATV71HC28N4- 480V 280KW 450HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC28N4DBiến tần Schneider ATV71HC28N4D- 480V 280KW 450HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC31N4Biến tần Schneider ATV71HC31N4- 480V 315KW 500HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC31N4DBiến tần Schneider ATV71HC31N4D- 480V 315KW 500HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC31YBiến tần Schneider ATV71HC31Y- 690V 310KWLiên hệLiên hệ
ATV71HC40N4Biến tần Schneider ATV71HC40N4- 480V 400KW 600HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC40N4DBiến tần Schneider ATV71HC40N4D- 480V 400KW 600HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC40YBiến tần Schneider ATV71HC40Y- 690V 400KWLiên hệLiên hệ
ATV71HC50N4Biến tần Schneider ATV71HC50N4- 480V 500KW 700HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC50N4DBiến tần Schneider ATV71HC50N4D- 480V 500KW 700HPLiên hệLiên hệ
ATV71HC50YBiến tần Schneider ATV71HC50Y- 690V 500KWLiên hệLiên hệ
ATV71HC63YBiến tần Schneider ATV71HC63Y- 690V 630KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD11M3XBiến tần Schneider ATV71HD11M3X- 240V 11KW 15HP69,310,00038,189,810
ATV71HD11M3XZBiến tần Schneider ATV71HD11M3XZ- 240V 11KW 15HP68,260,00037,611,260
ATV71HD11N4Biến tần Schneider ATV71HD11N4- 480V 11KW 15HP53,920,00029,709,920
ATV71HD11N4S337Biến tần Schneider ATV71HD11N4S337- 480V 11KW 15HP55,220,00030,426,220
ATV71HD11N4ZBiến tần Schneider ATV71HD11N4Z- 480V 11KW 15HP50,260,00027,693,260
ATV71HD11YBiến tần Schneider ATV71HD11Y- 690V 11KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD15M3XBiến tần Schneider ATV71HD15M3X- 240V 15KW 20HP76,140,00041,953,140
ATV71HD15N4Biến tần Schneider ATV71HD15N4- 480V 15KW 20HP71,840,00039,583,840
ATV71HD15N4S337Biến tần Schneider ATV71HD15N4S337- 480V 15KW 20HP76,220,00041,997,220
ATV71HD15N4ZBiến tần Schneider ATV71HD15N4Z- 480V 15KW 20HP68,180,00037,567,180
ATV71HD15YBiến tần Schneider ATV71HD15Y- 690V 15KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD18M3XBiến tần Schneider ATV71HD18M3X- 240V 18,5KW 25HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD18N4Biến tần Schneider ATV71HD18N4- 480V 18,5KW 25HP74,730,00041,176,230
ATV71HD18N4S337Biến tần Schneider ATV71HD18N4S337- 480V 18,5KW 25HP81,730,00045,033,230
ATV71HD18N4ZBiến tần Schneider ATV71HD18N4Z- 480V 18,5KW 25HP71,080,00039,165,080
ATV71HD18YBiến tần Schneider ATV71HD18Y- 690V 18,5KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD22M3XBiến tần Schneider ATV71HD22M3X- 240V 22KW 30HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD22N4Biến tần Schneider ATV71HD22N4- 480V 22KW 30HP82,440,00045,424,440
ATV71HD22N4ZBiến tần Schneider ATV71HD22N4Z- 480V 22KW 30HP78,790,00043,413,290
ATV71HD22YBiến tần Schneider ATV71HD22Y- 690V 22KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD30M3XBiến tần Schneider ATV71HD30M3X- 240V 30KW 40HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD30N4Biến tần Schneider ATV71HD30N4- 480V 30KW 40HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD30N4ZBiến tần Schneider ATV71HD30N4Z- 480V 30KW 40HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD30YBiến tần Schneider ATV71HD30Y- 690V 30KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD37M3XBiến tần Schneider ATV71HD37M3X- 240V 37KW 50HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD37N4Biến tần Schneider ATV71HD37N4- 480V 37KW 50HPELiên hệLiên hệ
ATV71HD37N4S337Biến tần Schneider ATV71HD37N4S337- 480V 37KW 50HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD37N4ZBiến tần Schneider ATV71HD37N4Z- 480V 37KW 50HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD37YBiến tần Schneider ATV71HD37Y- 690V 37KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD45M3XBiến tần Schneider ATV71HD45M3X- 240V 45KW 60HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD45N4Biến tần Schneider ATV71HD45N4- 480V 45KW 60HPELiên hệLiên hệ
ATV71HD45N4ZBiến tần Schneider ATV71HD45N4Z- 480V 45KW 60HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD45YBiến tần Schneider ATV71HD45Y- 690V 45KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD55M3XBiến tần Schneider ATV71HD55M3X- 240V 55KW 75HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD55M3XDBiến tần Schneider ATV71HD55M3XD- 240V 55KW 75HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD55N4Biến tần Schneider ATV71HD55N4- 480V 55KW 75HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD55N4ZBiến tần Schneider ATV71HD55N4Z- 480V 55KW 75HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD55YBiến tần Schneider ATV71HD55Y- 690V 55KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD75M3XBiến tần Schneider ATV71HD75M3X- 240V 75KW 100HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD75M3XDBiến tần Schneider ATV71HD75M3XD- 240V 75KW 100HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD75N4Biến tần Schneider ATV71HD75N4- 480V 75KW 100HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD75N4S337Biến tần Schneider ATV71HD75N4S337- 480V 75KW 100HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD75N4ZBiến tần Schneider ATV71HD75N4Z- 480V 75KW 100HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD75YBiến tần Schneider ATV71HD75Y- 690V 75KWLiên hệLiên hệ
ATV71HD90N4Biến tần Schneider ATV71HD90N4- 480V 90KW 125HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD90N4DBiến tần Schneider ATV71HD90N4D- 480V 90KW 125HPLiên hệLiên hệ
ATV71HD90YBiến tần Schneider ATV71HD90Y- 690V 90KWLiên hệLiên hệ
ATV71HU15M3Biến tần Schneider ATV71HU15M3- 240V 1,5KW 2HP28,270,00015,576,770
ATV71HU15M3ZBiến tần Schneider ATV71HU15M3Z- 240V 1,5KW 2HP30,200,00016,640,200
ATV71HU15N4Biến tần Schneider ATV71HU15N4- 480V 1,5KW 2HP32,890,00018,122,390
ATV71HU15N4S337Biến tần Schneider ATV71HU15N4S337- 480V 1,5KW 2HP38,150,00021,020,650
ATV71HU15N4ZBiến tần Schneider ATV71HU15N4Z- 480V 1,5KW 2HP29,520,00016,265,520
ATV71HU22M3Biến tần Schneider ATV71HU22M3- 240V 2,2KW 3HP33,960,00018,711,960
ATV71HU22M3ZBiến tần Schneider ATV71HU22M3Z- 240V 2,2KW 3HP32,980,00018,171,980
ATV71HU22N4Biến tần Schneider ATV71HU22N4- 480V 2,2KW 3HP33,780,00018,612,780
ATV71HU22N4S337Biến tần Schneider ATV71HU22N4S337- 480V 2,2KW 3HP38,850,00021,406,350
ATV71HU22N4ZBiến tần Schneider ATV71HU22N4Z- 480V 2,2KW 3HP30,420,00016,761,420
ATV71HU22YBiến tần Schneider ATV71HU22Y- 690V 2,2KWLiên hệLiên hệ
ATV71HU30M3Biến tần Schneider ATV71HU30M3- 3P 220VAC, 3KW36,660,00020,199,660
ATV71HU30M3ZBiến tần Schneider ATV71HU30M3Z- 240V 3KW34,290,00018,893,790
ATV71HU30N4Biến tần Schneider ATV71HU30N4- 480V 3KW36,960,00020,364,960
ATV71HU30N4S337Biến tần Schneider ATV71HU30N4S337- 480V 3KW42,130,00023,213,630
ATV71HU30N4ZBiến tần Schneider ATV71HU30N4Z- 480V 3KW33,630,00018,530,130
ATV71HU30YBiến tần Schneider ATV71HU30Y- 690V 3KWLiên hệLiên hệ
ATV71HU40M3Biến tần Schneider ATV71HU40M3- 240V 4KW 5HP37,020,00020,398,020
ATV71HU40M3ZBiến tần Schneider ATV71HU40M3Z- 240V 4KW 5HP34,010,00018,739,510
ATV71HU40N4Biến tần Schneider ATV71HU40N4- 480V 4KW 5HP37,810,00020,833,310
ATV71HU40N4S337Biến tần Schneider ATV71HU40N4S337- 480V 4KW 5HP42,460,00023,395,460
ATV71HU40N4ZBiến tần Schneider ATV71HU40N4Z- 480V 4KW 5HP34,490,00019,003,990
ATV71HU40YBiến tần Schneider ATV71HU40Y- 690V 4KWLiên hệLiên hệ
ATV71HU55M3Biến tần Schneider ATV71HU55M3- 240V 5,5KW 7.5HP46,440,00025,588,440
ATV71HU55M3ZBiến tần Schneider ATV71HU55M3Z- 240V 5,5KW 7.5HP37,880,00020,871,880
ATV71HU55N4Biến tần Schneider ATV71HU55N4- 480V 5,5KW 7.5HP42,680,00023,516,680
ATV71HU55N4S337Biến tần Schneider ATV71HU55N4S337- 480V 5,5KW 7.5HP46,370,00025,549,870
ATV71HU55N4ZBiến tần Schneider ATV71HU55N4Z- 480V 5,5KW 7.5HP38,640,00021,290,640
ATV71HU55YBiến tần Schneider ATV71HU55Y- 690V 5,5KWLiên hệLiên hệ
ATV71HU75M3Biến tần Schneider ATV71HU75M3- 240V 7,5KW 10HP54,360,00029,952,360
ATV71HU75M3ZBiến tần Schneider ATV71HU75M3Z- 240V 7,5KW 10HP46,090,00025,395,590
ATV71HU75N4Biến tần Schneider ATV71HU75N4- 480V 7,5KW 10HP44,140,00024,321,140
ATV71HU75N4S337Biến tần Schneider ATV71HU75N4S337- 408V 7,5KW 10HP47,300,00026,062,300
ATV71HU75N4ZBiến tần Schneider ATV71HU75N4Z- 480V 7,5KW 10HP40,480,00022,304,480
ATV71HU75YBiến tần Schneider ATV71HU75Y- 690V 7,5KWLiên hệLiên hệ
ATV71LD10N4ZBiến tần Schneider ATV71LD10N4Z- 480V 10A 4KW35,490,00019,554,990
ATV71LD14N4ZBiến tần Schneider ATV71LD14N4Z- 480V 14A 5,5KW39,610,00021,825,110
ATV71LD17N4ZBiến tần Schneider ATV71LD17N4Z- 480V 17A 7,5KW49,860,00027,472,860
ATV71LD27N4ZBiến tần Schneider ATV71LD27N4Z- 480V 27A 11KW68,080,00037,512,080
ATV71LD33N4ZBiến tần Schneider ATV71LD33N4Z- 480V 33A 15KW79,420,00043,760,420
ATV71LD48N4ZBiến tần Schneider ATV71LD48N4Z- 480V 48A 22KWLiên hệLiên hệ
ATV71W075N4Biến tần Schneider ATV71W075N4- 0,75KW 1HP 480V 3PH58,420,00032,189,420
ATV71WD11N4Biến tần Schneider ATV71WD11N4- 11KW 15HP 480V 3PHP81,530,00044,923,030
ATV71WD15N4Biến tần Schneider ATV71WD15N4- 15KW 20HP 480V 3PHPLiên hệLiên hệ
ATV71WD18N4Biến tần Schneider ATV71WD18N4- 18,5KW 25HP 480V 3PHLiên hệLiên hệ
ATV71WD22N4Biến tần Schneider ATV71WD22N4- 22KW 30HP 480V 3PHPLiên hệLiên hệ
ATV71WD30N4Biến tần Schneider ATV71WD30N4- 30KW 40HP 480V 3PHPLiên hệLiên hệ
ATV71WD45N4Biến tần Schneider ATV71WD45N4- 45KW 60HP 480V 3PHPLiên hệLiên hệ
ATV71WD55N4Biến tần Schneider ATV71WD55N4- 55KW 75HP 480V 3PHPLiên hệLiên hệ
ATV71WU55N4Biến tần Schneider ATV71WU55N4- 5,5KW 7,5HP 480V 3PH67,620,00037,258,620
ATV71WU75N4Biến tần Schneider ATV71WU75N4- 7,5KW 10HP 480V 3PH72,000,00039,672,000

#8. Bảng giá biến tần Schneider ATV630 (Altivar 630)

 • Dòng biến tần Schneider Altivar Process ATV630 với hơn 30 chức năng cho các ứng dụng Bơm, Quạt và các ứng dụng đơn giản trong ngành xử lý vật liệu.

 • So với các dòng biến tần thông thường, Altivar Process giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm 8% chi phí nhờ vào khả năng giám sát điểm hoạt động của bơm, điểm hoạt động hiệu quả nhất (BEP), đánh giá hiệu suất của bơm và công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến gồm chức năng đo lường công suất chính xác.

Mã sản phẩmTênGiá bán thườngGiá khuyến mãi
ATV630C11N4Biến tần Schneider ATV630C11N4F – IP21 110KW 400V/44093,802,280
ATV630C11N4FBiến tần Schneider ATV630C13N4 – 400-480V, 3PH, 132kW, IP-21204,867,520
ATV630C11N4FBiến tần Schneider ATV630C13N4 – 400-480V, 3PH, 132kW, IP-22433,196,192
ATV630C11N4FBiến tần Schneider ATV630C13N4 – 400-480V, 3PH, 132kW, IP-23660,126,038
ATV630C11N4FBiến tần Schneider ATV630C13N4 – 400-480V, 3PH, 132kW, IP-24887,055,884
ATV630C13N4Biến tần Schneider ATV630C13N4F – IP21 IP21 132KW 400V/440105,940,120
ATV630C13N4FBiến tần Schneider ATV630C16N4 – 400-480V, 3PH, 160kW, IP-21213,756,400
ATV630C13N4FBiến tần Schneider ATV630C16N4 – 400-480V, 3PH, 160kW, IP-22458,410,619
ATV630C13N4FBiến tần Schneider ATV630C16N4 – 400-480V, 3PH, 160kW, IP-23685,340,465
ATV630C13N4FBiến tần Schneider ATV630C16N4 – 400-480V, 3PH, 160kW, IP-24912,270,311
ATV630C16N4Biến tần Schneider ATV630C16N4F – IP21 IP21 160KW 400V/440125,130,720
ATV630C16N4FBiến tần Schneider ATV630C20N4F – IP21 IP21 200KW 400V/440226,666,440
ATV630C16N4FBiến tần Schneider ATV630C20N4F – IP21 IP21 200KW 400V/441483,625,047
ATV630C16N4FBiến tần Schneider ATV630C20N4F – IP21 IP21 200KW 400V/442710,554,893
ATV630C16N4FBiến tần Schneider ATV630C20N4F – IP21 IP21 200KW 400V/443937,484,739
ATV630C20N4FBiến tần Schneider ATV630C22N4 – 400-480V, 3PH, 220kW, IP-21249,311,920
ATV630C20N4FBiến tần Schneider ATV630C22N4 – 400-480V, 3PH, 220kW, IP-22508,839,474
ATV630C20N4FBiến tần Schneider ATV630C22N4 – 400-480V, 3PH, 220kW, IP-23735,769,320
ATV630C22N4Biến tần Schneider ATV630C25N4 – 400-480V, 3PH, 250kW, IP-21147,455,880
ATV630C22N5Biến tần Schneider ATV630C25N4 – 400-480V, 3PH, 250kW, IP-22357,552,910
ATV630C22N6Biến tần Schneider ATV630C25N4 – 400-480V, 3PH, 250kW, IP-23584,482,756
ATV630C22N7Biến tần Schneider ATV630C25N4 – 400-480V, 3PH, 250kW, IP-24811,412,602
ATV630C25N4Biến tần Schneider ATV630C25N4F – IP21 IP21 250KW 400V/440167,956,360
ATV630C25N4FBiến tần Schneider ATV630C31N4 – 400-480V, 3PH, 315kW, IP-21297,720,280
ATV630C25N4FBiến tần Schneider ATV630C31N4 – 400-480V, 3PH, 315kW, IP-22534,053,901
ATV630C25N4FBiến tần Schneider ATV630C31N4 – 400-480V, 3PH, 315kW, IP-23760,983,747
ATV630C25N5Biến tần Schneider ATV630C25N4F – IP21 IP21 250KW 400V/441382,767,337
ATV630C25N6Biến tần Schneider ATV630C25N4F – IP21 IP21 250KW 400V/442609,697,183
ATV630C25N7Biến tần Schneider ATV630C25N4F – IP21 IP21 250KW 400V/443836,627,029
ATV630C31N4Biến tần Schneider ATV630C31N4F – IP21 IP21 315KW 400V/440184,899,000
ATV630C31N4FBiến tần Schneider ATV630D30M3 – 200-240V, 3PH, 30kW, IP-21390,693,160
ATV630C31N4FBiến tần Schneider ATV630D30M3 – 200-240V, 3PH, 30kW, IP-22559,268,329
ATV630C31N4FBiến tần Schneider ATV630D30M3 – 200-240V, 3PH, 30kW, IP-23786,198,175
ATV630C31N5Biến tần Schneider ATV630C31N4F – IP21 IP21 315KW 400V/441407,981,765
ATV630C31N6Biến tần Schneider ATV630C31N4F – IP21 IP21 315KW 400V/442634,911,611
ATV630C31N7Biến tần Schneider ATV630C31N4F – IP21 IP21 315KW 400V/443861,841,457
ATV630D11M3Biến tần Schneider ATV630D22N4 – 400-480V, 3PH, 22kW, IP-2148,830,00026,905,330
ATV630D11N4Biến tần Schneider ATV630U75M3 – 200-240V, 3PH, 7.5kW, IP-2137,590,00020,712,090
ATV630D15M3Biến tần Schneider ATV630D22M3 – 200-240V, 3PH, 22kW, IP-2160,380,00033,269,380
ATV630D15N4Biến tần Schneider ATV630D18N4 – 400-480V, 3PH, 18.5kW, IP-2143,160,00023,781,160
ATV630D18M3Biến tần Schneider ATV630D15M3 – 200-240V, 3PH,15kW, IP-2157,960,00031,935,960
ATV630D18N4Biến tần Schneider ATV630D11M3 – 200-240V, 3PH, 11kW, IP-2148,300,00026,613,300
ATV630D22M3Biến tần Schneider ATV630D30N4 – 400-480V, 3PH, 30kW, IP-2165,310,00035,985,810
ATV630D22N4Biến tần Schneider ATV630D18M3 – 200-240V, 3PH, 18.5kW, IP-2154,390,00029,968,890
ATV630D30M3Biến tần Schneider ATV630D37M3 – 200-240V, 3PH, 37kW, IP-2159,699,640
ATV630D30N4Biến tần Schneider ATV630D37N4 – 400-480V, 3PH, 37kW, IP-2166,570,00036,680,070
ATV630D37M3Biến tần Schneider ATV630D45M3 – 200-240V, 3PH, 45kW, IP-2164,447,240
ATV630D37N4Biến tần Schneider ATV630D45N4 – 400-480V, 3PH, 45kW, IP-2177,490,00042,696,990
ATV630D45M3Biến tần Schneider ATV630D55M3 – 200-240V, 3PH, 55kW, IP-2177,837,760
ATV630D45N4Biến tần Schneider ATV630C11N4 – 400-480V, 3PH, 110kW, IP-2189,780,00049,468,780
ATV630D55M3Biến tần Schneider ATV630D55N4 – 400-480V, 3PH, 55kW, IP-2188,110,880
ATV630D55N4Biến tần Schneider ATV630D75M3 – 200-240V, 3PH, 75kW, IP-2154,013,960
ATV630D75M3Biến tần Schneider ATV630D75N4 – 400-480V, 3PH, 75kW, IP-21100,180,080
ATV630D75N4Biến tần Schneider ATV630D90N4 – 400-480V, 3PH, 90kW, IP-2158,046,560
ATV630D90N4‘- 400-480V, 3PH, 90kW, IP-2183,837,350
ATV630U07M3Biến tần Schneider ATV630U55N4 – 400-480V, 3PH, 5.5kW, IP-2127,410,00015,102,910
ATV630U07N4Biến tần Schneider ATV630U15N4 – 400-480V, 3PH, 1.5kW, IP-2121,110,00011,631,610
ATV630U15M3Biến tần Schneider ATV630U75N4 – 400-480V, 3PH, 7.5kW, IP-2128,770,00015,852,270
ATV630U15N4Biến tần Schneider ATV630U22N4 – 400-480V, 3PH, 2.2kW, IP-2122,160,00012,210,160
ATV630U22M3Biến tần Schneider ATV630U30M3 – 200-240V, 3PH, 3.0kW, IP-2130,350,00016,722,850
ATV630U22N4Biến tần Schneider ATV630U30N4 – 400-480V, 3PH, 3.0kW, IP-2123,310,00012,843,810
ATV630U30M3Biến tần Schneider ATV630U40M3 – 200-240V, 3PH, 4.0kW, IP-2132,450,00017,879,950
ATV630U30N4Biến tần Schneider ATV630U40N4 – 400-480V, 3PH, 4.0kW, IP-2124,990,00013,769,490
ATV630U40M3Biến tần Schneider ATV630U55M3 – 200-240V, 3PH, 5.5kW, IP-2134,230,00018,860,730
ATV630U40N4Biến tần Schneider ATV630U07M3 – 200-240V, 3PH, 0.75kW, IP-2126,360,00014,524,360
ATV630U55M3Biến tần Schneider ATV630D11N4 – 400-480V, 3PH, 11kW, IP-2136,960,00020,364,960
ATV630U55N4Biến tần Schneider ATV630U15M3 – 200-240V, 3PH, 1.5kW, IP-2128,460,00015,681,460
ATV630U75M3Biến tần Schneider ATV630D15N4 – 400-480V, 3PH,15kW, IP-2138,640,00021,290,640
ATV630U75N4Biến tần Schneider ATV630U22M3 – 200-240V, 3PH, 2.2kW, IP-2129,720,00016,375,720

#9. Bảng giá biến tần Schneider ATV930 (Altivar 930)

 • ATV930, với dãy công suất từ 0.75kW đến 800kW, là dòng sản phẩm tích hợp sẵn các tính năng cao cấp tương thích với mỗi ứng dụng cụ thể.
 • Các chức năng an toàn theo tiêu chuẩn STO SIL3, cổng truyền thông kép Ethernet Modbus TCP và Ethernet IP.
 • Chức năng Webserver, dễ dàng tích hợp vào mạng truyền thông công nghiệp, màn hình cài đặt với các tính năng nâng cao.
 • Chức năng hỗ trợ bảo dưỡng dự phòng, hoạt động tốt trong các môi trường khắc nghiệt,…
Mã sản phẩmTênGiá bán thườngGiá khuyến mãi
ATV930C11N4CBiến tần Schneider ATV930C11N4C – IP00 110KW 400V/480V97,302,920
ATV930C11N4FBiến tần Schneider ATV930C11N4F – IP21 110KW 400V/480V219,281,920
ATV930C13N4CBiến tần Schneider ATV930C13N4C – IP00 132KW 400V/480V112,621,080
ATV930C13N4FBiến tần Schneider ATV930C13N4F – IP21 132KW 400V/480V228,708,480
ATV930C16N4CBiến tần Schneider ATV930C16N4C – IP00 160KW 400V/480V134,826,120
ATV930C16N4FBiến tần Schneider ATV930C16N4F – IP21 160KW 400V/480V242,522,280
ATV930C20N4FBiến tần Schneider ATV930C20N4F – IP21 200KW 400V/480V333,453,120
ATV930C22N4Biến tần Schneider ATV930C22N4 – VSD, 400-480V, 3PH, 220kW, IP-21158,163,720
ATV930C22N4CBiến tần Schneider ATV930C22N4C – VSD, 400-480V, 3PH, 220kW, IP-21186,729,400
ATV930C25N4CBiến tần Schneider ATV930C25N4C – VSD, 400-480V, 3PH, 250kW, IP-21174,797,480
ATV930C25N4FBiến tần Schneider ATV930C25N4F – IP21 250KW 400V/480V390,750,360
ATV930C31N4CBiến tần Schneider ATV930C31N4C – VSD, 400-480V, 3PH, 315 kW, IP-21193,496,160
ATV930C31N4FBiến tần Schneider ATV930C31N4F – IP21 315KW 400V/480V476,996,520
ATV930D11M3Biến tần Schneider ATV930D11M3 – IP21 11KW 200V/240V57,650,00031,765,150
ATV930D11N4Biến tần Schneider ATV930D11N4 – IP21 11KW 400V/480V44,310,00024,414,810
ATV930D15M3Biến tần Schneider ATV930D15M3 – IP21 15KW 200V/240V68,250,00037,605,750
ATV930D15N4Biến tần Schneider ATV930D15N4 – IP21 15KW 400V/480V52,500,00028,927,500
ATV930D18M3Biến tần Schneider ATV930D18M3 – IP21 18,5KW 200V/240V75,920,00041,831,920
ATV930D18N4Biến tần Schneider ATV930D18N4 – IP21 18,5KW 400V/480V58,380,00032,167,380
ATV930D22M3Biến tần Schneider ATV930D22M3 – IP21 22KW 200V/240V83,370,00045,936,870
ATV930D22N4Biến tần Schneider ATV930D22N4 – IP21 22KW 400V/480V64,160,00035,352,160
ATV930D30M3Biến tần Schneider ATV930D30M3 – IP21 30KW 200V/240V65,648,440
ATV930D30M3CBiến tần Schneider ATV930D30M3C – IP21 30KW 200V/240V59,099,040
ATV930D30N4Biến tần Schneider ATV930D30N4 – IP21 30KW 400V/480V71,720,00039,517,720
ATV930D37M3CBiến tần Schneider ATV930D37M3C – IP21 37KW 200V/240V65,945,880
ATV930D37N4Biến tần Schneider ATV930D37N4 – IP21 37KW 400V/480V85,370,00047,038,870
ATV930D45M3Biến tần Schneider ATV930D45M3 – IP21 45KW 200V/240V92,074,840
ATV930D45M3CBiến tần Schneider ATV930D45M3C – IP21 45KW 200V/240V73,633,560
ATV930D45N4Biến tần Schneider ATV930D45N4 – IP21 45KW 400V/480V57,537,480
ATV930D55M3CBiến tần Schneider ATV930D55M3C – IP00 55KW 200V/240V117,837,720
ATV930D55N4Biến tần Schneider ATV930D55N4 – IP21 55KW 400V/480V69,309,240
ATV930D55N4CBiến tần Schneider ATV930D55N4C – IP21 55KW 400V/480V64,744,680
ATV930D75M3CBiến tần Schneider ATV930D75M3C – IP00 75KW 200V/240V123,603,480
ATV930D75N4Biến tần Schneider ATV930D75N4 – IP21 75KW 400V/480V77,237,160
ATV930D75N4CBiến tần Schneider ATV930D75N4C – IP21 75KW 400V/480V69,909,840
ATV930D90N4Biến tần Schneider ATV930D90N4 – IP21 90KW 400V/480V79,731,080
ATV930D90N4CBiến tần Schneider ATV930D90N4C – IP21 90KW 400V/480V75,709,920
ATV930U07M3Biến tần Schneider ATV930U07M3 – IP21 0,75KW 200V/240V37,490,00020,656,990
ATV930U07N4Biến tần Schneider ATV930U07N4 – IP21 0,75KW 400V/480V26,780,00014,755,780
ATV930U15M3Biến tần Schneider ATV930U15M3 – IP21 1,5KW 200V/240V39,590,00021,814,090
ATV930U15N4Biến tần Schneider ATV930U15N4 – IP21 1,5KW 400V/480V28,250,00015,565,750
ATV930U22M3Biến tần Schneider ATV930U22M3 – IP21 2,2KW 200V/240V41,580,00022,910,580
ATV930U22N4Biến tần Schneider ATV930U22N4 – IP21 2,2KW 400V/480V29,720,00016,375,720
ATV930U30M3Biến tần Schneider ATV930U30M3 – IP21 3KW 200V/240V42,950,00023,665,450
ATV930U30N4Biến tần Schneider ATV930U30N4 – IP21 3KW 400V/480V30,660,00016,893,660
ATV930U40M3Biến tần Schneider ATV930U40M3 – IP21 4KW 200V/240V44,730,00024,646,230
ATV930U40N4Biến tần Schneider ATV930U40N4 – IP21 4KW 400V/480V31,920,00017,587,920
ATV930U55M3Biến tần Schneider ATV930U55M3 – IP21 5,5KW 200V/240V47,460,00026,150,460
ATV930U55N4Biến tần Schneider ATV930U55N4 – IP21 5,5KW 400V/480V33,920,00018,689,920
ATV930U75M3Biến tần Schneider ATV930U75M3 – IP21 7,5KW 200V/240V52,820,00029,103,820
ATV930U75N4Biến tần Schneider ATV930U75N4 – IP21 7,5KW 400V/480V37,700,00020,772,700

Bảng giá biến tần Schneider

2. Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Hoàng Vina – nhà phân phối cung cấp đa dạng các thiết bị điện từ điện dân dụng cho tới điện công nghiệp với các chính sách bảo hành, chính sách vận chuyển, đổi trả, hỗ trợ rõ ràng. Các loại thiết bị luộn được cập nhật giá tốt và nhanh nhất thị trường.

Thông tin liên hệ – báo giá:

CÔNG TY TNHH HOÀNG VINA

 • Địa chỉ: Thửa đất số 165, tờ bản đồ số DC 22, khu phố Bình Giao, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương
 • Tài khoản số: 234 309 959 – Tại: Ngân hàng ACB CN Sóng Thần
 • Hotline: 0912.434.956
 • Điện thoại: (84).2743.724.247
 • Mã số thuế: 3702498744
 • Email: info@hoangvina.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Văn Phòng & Kho Hàng

 • Địa chỉ: P968, T9 tòa nhà V.E.T số 98 Hoàng Quốc Việt Q. Cầu Giấy Hà Nội
 • Điện thoại: 0981.811.486
 • Email: kd.hn@hoangvina.com

Tham khảo thêm dịch vụ tại Bình Dương: báo giá gia công đá marble,   in tờ rơi bình dương

Từ khóa tìm kiếm: biến tần schneider – bien tan schneider – bảng giá biến tần schneider – bang gia bien tan schneider – giá biến tần schneider – gia bien tan schneider – bảng báo giá biến tần schneider – bang bao gia bien tan schneider – báo giá biến tần schneider – bao gia bien tan schneider

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *