Bảng giá biến tần Schneider ATV630

Dưới đây là bảng giá biến tần schneider atv630 (Altivar 630) mời quý khách hàng tham khảo, đây là bảng giá biến tần schneider ATV630 (Altivar 630) mới nhất hiện tại:

  • Dòng biến tần Schneider Altivar Process ATV630 với hơn 30 chức năng cho các ứng dụng Bơm, Quạt và các ứng dụng đơn giản trong ngành xử lý vật liệu.
  • So với các dòng biến tần thông thường, Altivar Process giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm 8% chi phí nhờ vào khả năng giám sát điểm hoạt động của bơm, điểm hoạt động hiệu quả nhất (BEP), đánh giá hiệu suất của bơm và công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến gồm chức năng đo lường công suất chính xác.
Mã sản phẩmTênGiá bán thườngGiá khuyến mãi
ATV630C11N4Biến tần Schneider ATV630C11N4F – IP21 110KW 400V/44093,802,280
ATV630C11N4FBiến tần Schneider ATV630C13N4 – 400-480V, 3PH, 132kW, IP-21204,867,520
ATV630C11N4FBiến tần Schneider ATV630C13N4 – 400-480V, 3PH, 132kW, IP-22433,196,192
ATV630C11N4FBiến tần Schneider ATV630C13N4 – 400-480V, 3PH, 132kW, IP-23660,126,038
ATV630C11N4FBiến tần Schneider ATV630C13N4 – 400-480V, 3PH, 132kW, IP-24887,055,884
ATV630C13N4Biến tần Schneider ATV630C13N4F – IP21 IP21 132KW 400V/440105,940,120
ATV630C13N4FBiến tần Schneider ATV630C16N4 – 400-480V, 3PH, 160kW, IP-21213,756,400
ATV630C13N4FBiến tần Schneider ATV630C16N4 – 400-480V, 3PH, 160kW, IP-22458,410,619
ATV630C13N4FBiến tần Schneider ATV630C16N4 – 400-480V, 3PH, 160kW, IP-23685,340,465
ATV630C13N4FBiến tần Schneider ATV630C16N4 – 400-480V, 3PH, 160kW, IP-24912,270,311
ATV630C16N4Biến tần Schneider ATV630C16N4F – IP21 IP21 160KW 400V/440125,130,720
ATV630C16N4FBiến tần Schneider ATV630C20N4F – IP21 IP21 200KW 400V/440226,666,440
ATV630C16N4FBiến tần Schneider ATV630C20N4F – IP21 IP21 200KW 400V/441483,625,047
ATV630C16N4FBiến tần Schneider ATV630C20N4F – IP21 IP21 200KW 400V/442710,554,893
ATV630C16N4FBiến tần Schneider ATV630C20N4F – IP21 IP21 200KW 400V/443937,484,739
ATV630C20N4FBiến tần Schneider ATV630C22N4 – 400-480V, 3PH, 220kW, IP-21249,311,920
ATV630C20N4FBiến tần Schneider ATV630C22N4 – 400-480V, 3PH, 220kW, IP-22508,839,474
ATV630C20N4FBiến tần Schneider ATV630C22N4 – 400-480V, 3PH, 220kW, IP-23735,769,320
ATV630C22N4Biến tần Schneider ATV630C25N4 – 400-480V, 3PH, 250kW, IP-21147,455,880
ATV630C22N5Biến tần Schneider ATV630C25N4 – 400-480V, 3PH, 250kW, IP-22357,552,910
ATV630C22N6Biến tần Schneider ATV630C25N4 – 400-480V, 3PH, 250kW, IP-23584,482,756
ATV630C22N7Biến tần Schneider ATV630C25N4 – 400-480V, 3PH, 250kW, IP-24811,412,602
ATV630C25N4Biến tần Schneider ATV630C25N4F – IP21 IP21 250KW 400V/440167,956,360
ATV630C25N4FBiến tần Schneider ATV630C31N4 – 400-480V, 3PH, 315kW, IP-21297,720,280
ATV630C25N4FBiến tần Schneider ATV630C31N4 – 400-480V, 3PH, 315kW, IP-22534,053,901
ATV630C25N4FBiến tần Schneider ATV630C31N4 – 400-480V, 3PH, 315kW, IP-23760,983,747
ATV630C25N5Biến tần Schneider ATV630C25N4F – IP21 IP21 250KW 400V/441382,767,337
ATV630C25N6Biến tần Schneider ATV630C25N4F – IP21 IP21 250KW 400V/442609,697,183
ATV630C25N7Biến tần Schneider ATV630C25N4F – IP21 IP21 250KW 400V/443836,627,029
ATV630C31N4Biến tần Schneider ATV630C31N4F – IP21 IP21 315KW 400V/440184,899,000
ATV630C31N4FBiến tần Schneider ATV630D30M3 – 200-240V, 3PH, 30kW, IP-21390,693,160
ATV630C31N4FBiến tần Schneider ATV630D30M3 – 200-240V, 3PH, 30kW, IP-22559,268,329
ATV630C31N4FBiến tần Schneider ATV630D30M3 – 200-240V, 3PH, 30kW, IP-23786,198,175
ATV630C31N5Biến tần Schneider ATV630C31N4F – IP21 IP21 315KW 400V/441407,981,765
ATV630C31N6Biến tần Schneider ATV630C31N4F – IP21 IP21 315KW 400V/442634,911,611
ATV630C31N7Biến tần Schneider ATV630C31N4F – IP21 IP21 315KW 400V/443861,841,457
ATV630D11M3Biến tần Schneider ATV630D22N4 – 400-480V, 3PH, 22kW, IP-2148,830,00026,905,330
ATV630D11N4Biến tần Schneider ATV630U75M3 – 200-240V, 3PH, 7.5kW, IP-2137,590,00020,712,090
ATV630D15M3Biến tần Schneider ATV630D22M3 – 200-240V, 3PH, 22kW, IP-2160,380,00033,269,380
ATV630D15N4Biến tần Schneider ATV630D18N4 – 400-480V, 3PH, 18.5kW, IP-2143,160,00023,781,160
ATV630D18M3Biến tần Schneider ATV630D15M3 – 200-240V, 3PH,15kW, IP-2157,960,00031,935,960
ATV630D18N4Biến tần Schneider ATV630D11M3 – 200-240V, 3PH, 11kW, IP-2148,300,00026,613,300
ATV630D22M3Biến tần Schneider ATV630D30N4 – 400-480V, 3PH, 30kW, IP-2165,310,00035,985,810
ATV630D22N4Biến tần Schneider ATV630D18M3 – 200-240V, 3PH, 18.5kW, IP-2154,390,00029,968,890
ATV630D30M3Biến tần Schneider ATV630D37M3 – 200-240V, 3PH, 37kW, IP-2159,699,640
ATV630D30N4Biến tần Schneider ATV630D37N4 – 400-480V, 3PH, 37kW, IP-2166,570,00036,680,070
ATV630D37M3Biến tần Schneider ATV630D45M3 – 200-240V, 3PH, 45kW, IP-2164,447,240
ATV630D37N4Biến tần Schneider ATV630D45N4 – 400-480V, 3PH, 45kW, IP-2177,490,00042,696,990
ATV630D45M3Biến tần Schneider ATV630D55M3 – 200-240V, 3PH, 55kW, IP-2177,837,760
ATV630D45N4Biến tần Schneider ATV630C11N4 – 400-480V, 3PH, 110kW, IP-2189,780,00049,468,780
ATV630D55M3Biến tần Schneider ATV630D55N4 – 400-480V, 3PH, 55kW, IP-2188,110,880
ATV630D55N4Biến tần Schneider ATV630D75M3 – 200-240V, 3PH, 75kW, IP-2154,013,960
ATV630D75M3Biến tần Schneider ATV630D75N4 – 400-480V, 3PH, 75kW, IP-21100,180,080
ATV630D75N4Biến tần Schneider ATV630D90N4 – 400-480V, 3PH, 90kW, IP-2158,046,560
ATV630D90N4‘- 400-480V, 3PH, 90kW, IP-2183,837,350
ATV630U07M3Biến tần Schneider ATV630U55N4 – 400-480V, 3PH, 5.5kW, IP-2127,410,00015,102,910
ATV630U07N4Biến tần Schneider ATV630U15N4 – 400-480V, 3PH, 1.5kW, IP-2121,110,00011,631,610
ATV630U15M3Biến tần Schneider ATV630U75N4 – 400-480V, 3PH, 7.5kW, IP-2128,770,00015,852,270
ATV630U15N4Biến tần Schneider ATV630U22N4 – 400-480V, 3PH, 2.2kW, IP-2122,160,00012,210,160
ATV630U22M3Biến tần Schneider ATV630U30M3 – 200-240V, 3PH, 3.0kW, IP-2130,350,00016,722,850
ATV630U22N4Biến tần Schneider ATV630U30N4 – 400-480V, 3PH, 3.0kW, IP-2123,310,00012,843,810
ATV630U30M3Biến tần Schneider ATV630U40M3 – 200-240V, 3PH, 4.0kW, IP-2132,450,00017,879,950
ATV630U30N4Biến tần Schneider ATV630U40N4 – 400-480V, 3PH, 4.0kW, IP-2124,990,00013,769,490
ATV630U40M3Biến tần Schneider ATV630U55M3 – 200-240V, 3PH, 5.5kW, IP-2134,230,00018,860,730
ATV630U40N4Biến tần Schneider ATV630U07M3 – 200-240V, 3PH, 0.75kW, IP-2126,360,00014,524,360
ATV630U55M3Biến tần Schneider ATV630D11N4 – 400-480V, 3PH, 11kW, IP-2136,960,00020,364,960
ATV630U55N4Biến tần Schneider ATV630U15M3 – 200-240V, 3PH, 1.5kW, IP-2128,460,00015,681,460
ATV630U75M3Biến tần Schneider ATV630D15N4 – 400-480V, 3PH,15kW, IP-2138,640,00021,290,640
ATV630U75N4Biến tần Schneider ATV630U22M3 – 200-240V, 3PH, 2.2kW, IP-2129,720,00016,375,720

Bảng giá biến tần Schneider ATV630 (Altivar 630)

Nguồn bài viết: bao gia bien tan Schneider Altivar 630 Hoang Vina

Tham khảo chi tiết sản phẩm biến tần Schneider ATV630 tại: bien tan Schneider Altivar 630 Hoang Vina

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *