Bảng giá biến tần Schneider ATV212

Dưới đây là bảng giá biến tần schneider atv212 ( Altivar 212 ) mời quý khách tham khảo ở bên dưới bài viết!

Lưu ý: Dòng sản phẩm biến tần schneider ATV212 (Altivar 212) hiện không còn được sản xuất nữa, thay vào đó là dòng sản phẩm ATV320.

Mã sản phẩmTênGiá bán thườngGiá khuyến mãi
ATV212H075M3XBiến tần Schneider ATV212H075M3X – 0,75KW 1HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives11,450,0006,308,950
ATV212H075N4Biến tần Schneider ATV212H075N4 – 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives11,250,0006,198,750
ATV212HD11M3XBiến tần Schneider ATV212HD11M3X – 11KW 15HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives47,820,00026,348,820
ATV212HD11N4Biến tần Schneider ATV212HD11N4 – 11KW 15HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives23,620,00013,014,620
ATV212HD15M3XBiến tần Schneider ATV212HD15M3X – 15KW 20HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives57,860,00031,880,860
ATV212HD15N4Biến tần Schneider ATV212HD15N4 – 15KW 20HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives31,620,00017,422,620
ATV212HD18M3XBiến tần Schneider ATV212HD18M3X – 18,5KW 25HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives70,790,00039,005,290
ATV212HD18N4Biến tần Schneider ATV212HD18N4 – 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives41,530,00022,883,030
ATV212HD22M3XBiến tần Schneider ATV212HD22M3X – 22KW 30HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives98,220,00054,119,220
ATV212HD22N4Biến tần Schneider ATV212HD22N4 – 22KW 30HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives56,740,00031,263,740
ATV212HD22N4SBiến tần Schneider ATV212HD22N4S – SLIM VERSION 22KW 30HP 480V TRI C42,600,00023,472,600
ATV212HD30M3XBiến tần Schneider ATV212HD30M3X – 30KW 40HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives73,075,520
ATV212HD30N4Biến tần Schneider ATV212HD30N4 – 30KW 40HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives63,530,00035,005,030
ATV212HD37N4Biến tần Schneider ATV212HD37N4 – 37KW 50HP 460V TRI IP20 variable speed drives75,350,00041,517,850
ATV212HD45N4Biến tần Schneider ATV212HD45N4 – 45KW 60HP 460V TRI IP20 variable speed drives87,200,00048,047,200
ATV212HD55N4Biến tần Schneider ATV212HD55N4 – 55KW 75HP 460V TRI IP20 variable speed drives49,427,784
ATV212HD75N4Biến tần Schneider ATV212HD75N4 – 75KW 100HP 460V TRI IP20 variable speed drives57,793,008
ATV212HU15M3XBiến tần Schneider ATV212HU15M3X – 1,5KW 1,5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives13,580,0007,482,580
ATV212HU15N4Biến tần Schneider ATV212HU15N4 – 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives12,430,0006,848,930
ATV212HU22M3XBiến tần Schneider ATV212HU22M3X – 2,2KW 3HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives14,840,0008,176,840
ATV212HU22N4Biến tần Schneider ATV212HU22N4 – 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives13,940,0007,680,940
ATV212HU30M3XBiến tần Schneider ATV212HU30M3X – 3KW NAHP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives17,510,0009,648,010
ATV212HU30N4Biến tần Schneider ATV212HU30N4 – 3KW NAHP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives15,200,0008,375,200
ATV212HU40M3XBiến tần Schneider ATV212HU40M3X – 4KW 5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives21,150,00011,653,650
ATV212HU40N4Biến tần Schneider ATV212HU40N4 – 4KW 5HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives16,050,0008,843,550
ATV212HU55M3XBiến tần Schneider ATV212HU55M3X – 5,5KW 7,5HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives26,360,00014,524,360
ATV212HU55N4Biến tần Schneider ATV212HU55N4 – 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives17,650,0009,725,150
ATV212HU75M3XBiến tần Schneider ATV212HU75M3X – 7,5KW 10HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives32,490,00017,901,990
ATV212HU75N4Biến tần Schneider ATV212HU75N4 – 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives21,780,00012,000,780
ATV212W075N4Biến tần Schneider ATV212W075N4 – 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives15,920,0008,771,920
ATV212W075N4CBiến tần Schneider ATV212W075N4C – 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP54 VARI34,970,00019,268,470
ATV212WD11N4Biến tần Schneider ATV212WD11N4 – 11KW 15HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives69,740,00038,426,740
ATV212WD11N4CBiến tần Schneider ATV212WD11N4C – 11KW 15HP 480V TRI CEM IP54 VARIA84,478,016
ATV212WD15N4Biến tần Schneider ATV212WD15N4 – 15KW 20HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives77,710,00042,818,210
ATV212WD15N4CBiến tần Schneider ATV212WD15N4C – 15KW 20HP 480V TRI CEM IP54 VARIA91,361,368
ATV212WD18N4Biến tần Schneider ATV212WD18N4 – 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives56,644,840
ATV212WD18N4CBiến tần Schneider ATV212WD18N4C – 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP54 VAR98,538,832
ATV212WD22N4Biến tần Schneider ATV212WD22N4 – 22KW 30HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives62,532,736
ATV212WD22N4CBiến tần Schneider ATV212WD22N4C – 22KW 30HP 480V TRI CEM IP54 VARIA104,930,112
ATV212WD30N4Biến tần Schneider ATV212WD30N4 – 30KW 40HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives66,695,552
ATV212WD30N4CBiến tần Schneider ATV212WD30N4C – 30KW 40HP 480V TRI CEM IP54 VARIA110,620,048
ATV212WD37N4Biến tần Schneider ATV212WD37N4 – 37KW 50HP 460V TRI IP54 variable speed drives71,848,168
ATV212WD37N4CBiến tần Schneider ATV212WD37N4C – 37KW 50HP 460V TRI IP54 VARIABLE121,292,920
ATV212WD45N4Biến tần Schneider ATV212WD45N4 – 45KW 60HP 460V TRI IP54 variable speed drives76,638,800
ATV212WD45N4CBiến tần Schneider ATV212WD45N4C – 45KW 60HP 460V TRI IP54 VARIABLE133,425,040
ATV212WD55N4Biến tần Schneider ATV212WD55N4 – 55KW 75HP 460V TRI IP54 variable speed drives89,161,184
ATV212WD55N4CBiến tần Schneider ATV212WD55N4C – 55KW 75HP 460V TRI IP54 VARIABLE155,291,136
ATV212WD75N4Biến tần Schneider ATV212WD75N4 – 75KW 100HP 460V TRI IP54 variable speed drives109,183,424
ATV212WD75N4CBiến tần Schneider ATV212WD75N4C – 75KW 100HP 460V TRI IP54 VARIABLE163,056,824
ATV212WU15N4Biến tần Schneider ATV212WU15N4 – 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives17,590,0009,692,090
ATV212WU15N4CBiến tần Schneider ATV212WU15N4C – 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP54 VARIA36,610,00020,172,110
ATV212WU22N4Biến tần Schneider ATV212WU22N4 – 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives20,310,00011,190,810
ATV212WU22N4CBiến tần Schneider ATV212WU22N4C – 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP54 VARIA38,270,00021,086,770
ATV212WU30N4Biến tần Schneider ATV212WU30N4 – 3KW NAHP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives21,510,00011,852,010
ATV212WU30N4CBiến tần Schneider ATV212WU30N4C – 3KW NAHP 480V TRI CEM IP54 VARIAB40,990,00022,585,490
ATV212WU40N4Biến tần Schneider ATV212WU40N4 – 4KW 5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives22,800,00012,562,800
ATV212WU40N4CBiến tần Schneider ATV212WU40N4C – 4KW 5HP 480V TRI CEM IP54 VARIABL42,220,00023,263,220
ATV212WU55N4Biến tần Schneider ATV212WU55N4 – 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives27,710,00015,268,210
ATV212WU55N4CBiến tần Schneider ATV212WU55N4C – 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 VAR45,890,00025,285,390
ATV212WU75N4Biến tần Schneider ATV212WU75N4 – 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives33,890,00018,673,390
ATV212WU75N4CBiến tần Schneider ATV212WU75N4C – 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP54 VARI50,690,00027,930,190

biến tần Schneider ATV212

Nguồn bài viết: click here

Tham khảo chi tiết thông số các sản phẩm biến tần ATV212 tại đây: bien tan Schneider Altivar 212 Hoang Vina

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *